Jakie odszkodowanie dla funkcjonariuszy?

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą przewidziane jest jednorazowe odszkodowanie dla funkcjonariusza lub jego rodziny!

 

(…) Świadczenie wypłacane jest w razie wypadku lub choroby wywołanej warunkami służby. Świadczenie zostanie wypłacone także w sytuacji, w której funkcjonariusz zmarł w ciągu 3 lat od wypadku. Odszkodowania nie dostaną osoby, które doznały wypadku w drodze do miejsca i z miejsca wykonywania pracy. Funkcjonariusz może się jednak ubiegać o nie, jeśli w trakcie drogi do pracy wszczął interwencję, w trakcie której uległ wypadkowi lub w trakcie drogi do pracy na polecenie przełożonego (np. podczas dyżuru domowego). Według przepisów jednorazowe odszkodowanie wynosi 20% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku, ogłaszane obwieszczeniem Prezesa GUS, za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. W wyjątkowej sytuacji minister spraw wewnętrznych może przyznać wyższe świadczenie Odszkodowanie pobierane przez małżonka lub dziecko wyniesie 18-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Inni członkowie rodziny mogą liczyć na 9-krotność. Ustawa reguluje także kwestię mienia utraconego z powodu wykonywania pracy.

„Rozwiązanie to zapewni funkcjonariuszom jednakowe świadczenia odszkodowawcze, niezależne od posiadanego stanowiska, stopnia i rodzaju służby” – czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta. „Obowiązujące dotychczas przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji (Dz. U. Nr 53, poz. 345, z późn. zm.) były stosowane odpowiednio do funkcjonariuszy pozostałych służb mundurowych. Przedmiotowa ustawa ma zastąpić te przepisy wzorując się na regulacjach dotyczących powszechnego systemu świadczeń przysługujących w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych zawartych w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych” – informuje Kancelaria Prezydenta.(…)

Cały tekst…

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/820226,jakie-odszkodowanie-dla-funkcjonariuszy-msw-oraz-abw-aw-i-cba-w-razie-wypadku-lub-choroby.html

źródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT