Komisja odrzuciła wszystkie poprawki.

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu zabezpieczenia społecznego odrzuciła wszystkie poprawki złożone przez posłów opozycji do projektu ustawy dotyczącej reformy systemu emerytalnego służb mundurowych.

 

W II posiedzeniu Komisji, które odbyło się w poniedziałek 7 maja 2012′ w godzinach od 17:00 do 21:30 ponownie wzięli udział przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych:

 

Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów – Antoni Duda,
Przewodniczący ZG NSZZ Pracowników Pożarnictwa – Krzysztof Hetman,
Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG – Jacek Zakrzewski
Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów Józef Partyka.

Merytoryczne i dobrze uzasadnione wystąpienia przedstawicieli Federacji ZZ Służb Mundurowych nie odniosły skutku. Wszystkie poprawki zgłoszone przez posłów PIS (Tomasz Kaczmarek, Jarosław Zieliński) i SLD (Anna Bańkowska) zostały w blokowym głosowaniu koalicji odrzucone. Przebieg obrad był od początku bardzo burzliwy. Tuż po rozpoczęciu spotkania Komisji Bartłomiej Bodio (RP) wniósł o odwołanie przewodniczącego komisji Sławomira Neumanna. Poseł Ruchu Palikota motywował wniosek „kompletnym nieposzanowaniem wartości polskiego parlamentaryzmu i demokracji”.
„Pan przewodniczący zwołał pierwsze posiedzenie komisji z pominięciem prezydium komisji wyłonionego w demokratycznym głosowaniu. Pomimo ostrego sprzeciwu Wysokiej Komisji pan przewodniczący wyznaczył termin składania poprawek na dziś na godzinę 9 rano. Przypominam, że posiedzenie zakończyło się w piątek po godzinie 20. Pozbawił pan tą decyzją członków komisji szans na skonsultowanie poprawek z prawnikami oraz ekspertami” – tłumaczył Bodio.
Jak powiedział Neumann, po zasięgnięciu opinii biura legislacyjnego wniosek o jego odwołanie ma być głosowany najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu.
Posłowie opozycji wnioskowali m.in. o przełożenie posiedzenia komisji na wtorek oraz rozdzielenia debaty o emeryturach z FUS i emeryturach mundurowych na dwa różne dni. Wnioski zostały odrzucone przez koalicję rządzącą w głosowaniu.
Koalicja mająca w Komisji przewagę kilku głosów odrzucała wszystkie wnioski i poprawki w jakimś opętanym tempie, by nie rzec w owczym pędzie…Zapewne takie były instrukcje: ani guzika nie oddamy…silni, zwarci, gotowi…

Przewodniczący Komisji zapowiedział, że drugie czytanie projektu ustaw dotyczących emerytur prawdopodobnie odbędzie się w najbliższą środę, a głosować nad projektem posłowie będą zapewne w piątek.

Zgodnie z projektem dotyczącym emerytur mundurowych, nad którym komisja debatowała w późnych godzinach wieczornych – funkcjonariusz mundurowy będzie nabywać uprawnienia emerytalne po 55. roku życia pod warunkiem, że przepracował 25 lat. Nowy system obejmie osoby, które wstąpią do służby po wejściu w życie nowych przepisów, czyli na początku 2013 roku. W myśl projektu zostanie zachowany odrębny system tzw. zaopatrzeniowy. Oznacza to, że m.in. policjanci i żołnierze nie zostaną włączeni do powszechnego systemu emerytalnego, czyli do ZUS. Ich emerytury będą, tak jak dotychczas, wypłacane z budżetu państwa.

Na podstawie przekazu TVP Parlament (jp)

 

 

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT