Komunikat Biura Prasowego ZG NSZZP dla mediów

Biuro Prasowe Zarządu Głównego NSZZ Policjantów informuje, że w ramach kolejnego etapu akcji protestacyjnej służb mundurowych w dniach 5-8 października 2015 roku planowane są działania polegające na zorganizowaniu przed Sejmem RP „miasteczka mundurowego” oraz pikiety.

 

„Miasteczko mundurowe” ma rozpocząć swoją działalność 5 października od godziny 12.00, na jego inaugurację obecni będą przedstawiciele prezydiów wszystkich organizacji uczestniczących w proteście, tzn. związków zawodowych reprezentujących funkcjonariuszy i pracowników Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej i Biura Ochrony Rządu. Pikieta pod Sejmem przewidywana jest 8 października w godzinach 11:00 – 13:00.

Przyczynami protestu są:

1. Zamrożenie płac funkcjonariuszy i pracowników od 2010 roku,

2. Niedotrzymanie obietnicy Prezesa Rady Ministrów w sprawie drugiego etapu podwyżki płac funkcjonariuszy jeszcze w obecnej kadencji rządu i parlamentu,

3. Brak gwarancji satysfakcjonujących podwyżek płac dla funkcjonariuszy i pracowników od stycznia 2016 roku,

4. Brak nowej ustawy modernizacyjnej dla służb mundurowych przewidującej istotny wzrost płac funkcjonariuszy i pracowników.

Protestujący domagają się także włączenia funkcjonariuszy Służby Celnej do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego.

 

Komitet Protestacyjny Służb Mundurowych, kierując się odpowiedzialnością za stan bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, zwrócił się z wnioskiem do klubów parlamentarnych o zgłoszenie poprawek do budżetu na 2016 r. w zakresie zwiększenia wydatków służb podległych MSW, Ministerstwu Finansów i Ministerstwu Sprawiedliwości. W ramach tego wniosku Komitet zwrócił się m.in. o urealnienie budżetów poszczególnych służb poprzez dostosowanie do obecnie realizowanych ustawowych zadań oraz o zapewnienie środków na dodatkowe etaty w poszczególnych służbach z uwagi na sytuację międzynarodową, a w szczególności wyzwania związane z migracją cudzoziemców mającą bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo Państwa. Wniosek o natychmiastowe zwiększenie budżetu służb mundurowych skierował także do Prezesa Rady Ministrów Zarząd Główny NSZZ Policjantów.

 

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT