Komunikat FZZSM z 14 czerwca 2013′

Pismo FZZSM do ministra Sienkiewicza

14 czerwca 2013′ w Warszawie odbyło się posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Federacja ZZ Służb Mundurowych w poniższym komunikacie przedstawia swoje stanowisko odnośnie pisma Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 czerwca 2013 r. o numerze DP-I-0231-90/12 stanowiącego odpowiedź na stanowisko Federacji do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej…etc.

 

FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH

KOMUNIKAT

 

W dniu 14 czerwca 2013 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Po zapoznaniu się z pismem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 czerwca 2013 roku o numerze DP-I-0231-90/12 stanowiącym odpowiedź na stanowisko Federacji do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw, Federacja stwierdza, że odpowiedź jest nie satysfakcjonującą i nie odnosi się do uwag przedstawionych przez poszczególne związki zawodowe reprezentujące funkcjonariuszy służb mundurowych.

Aktualna sytuacja w tym podejmowane przez Rząd RP działania oraz uporczywy brak dialogu, wywołują w środowiskach służb mundurowych, niezadowolenie i dezaprobatę wobec próby wprowadzania kolejnych niekorzystnych rozwiązań godzących w służbę i pełniących ją funkcjonariuszy.

W związku z powyższym działając w oparciu o uchwały poszczególnych organizacji, Federacja ZZ Służb Mundurowych podjęła decyzję o rozpoczęciu działań protestacyjnych zmierzających do obrony praw funkcjonariuszy służb mundurowych Rzeczpospolitej Polskiej.

Z dniem 17 czerwca 2013 r. Federacja ZZSM postanawia ogłosić pierwszy etap akcji protestacyjnej polegający na oflagowani jednostek organizacyjnych oraz prowadzeniu działań informacyjnych o przyczynie i podjętych działaniach.

Jednocześnie Federacja ZZSM zobowiązuje Zarządy Wojewódzkie do podjęcia przygotowań akcji protestacyjnych na swoim terenie.

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT