Komunikat OMKP z 28.12.2011′

Komunikat Ogólnopolskiego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego z posiedzenia w dniu 28 grudnia 2011 roku.

 

K O M U N I K A T

 

W dniu 28 grudnia 2011 roku odbyło się posiedzenie Ogólnopolskiego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego.

 

1. Komitet dokonał analizy podjętych działań przez Wojewódzkie Międzyzwiązkowe Komitety Protestacyjne. Z nadesłanych sprawozdań wynika, że w każdym województwie zostały powołane komitety protestacyjne.

2. Wobec braku reakcji na wystąpienia z dnia 19 grudnia 2011 roku skierowane do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości, Przewodniczących Klubów Poselskich i Komisji Sejmowych, Ogólnopolski Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny postanowił rozpocząć czynną akcję protestacyjną zgodnie z harmonogramem:

 

– w dniu 5 stycznia 2012 r. o godzinie 12.00 przeprowadzić akcję ostrzegawczą polegającą na użyciu sygnałów dzźwiękowych i świetlnych przez pojazdy służbowe Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Więziennej oraz w ramach poparcia Policji,

– w dniu 10 stycznia 2012 r. przeprowadzić protest „włoski” połączony z akcją informacyjną na dóch przejściach lądowych i jednym lotniczym. Do akcji zostaną włączeni przedstawiciele wszystkich związków zawodowych działających w służbach mundurowych,

– w dniu 12 stycznia 2012 r. w czterech miastach wojewódzkich (Warszawa, Poznań, Gdańsk, Wrocław) zostaną przeprowadzone pikiety przezd urzędami wojewódzkimi połączone z wręczeniem petycji oraz akcją informacyjną.

 

Ponadto Ogólnopolski Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny omówił możliwości wzajemnej współpracy oraz poparł dążenie Związków Zawodowych Służby Celnej mające na celu włączenie funkcjonariuszy SC do nowego zaopatrzeniowego systemu emerytalnego.

 

Ogólnopolski Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny postanowił również, iż w przypadku braku reakcji rządu RP, w dniu 17 stycznia 2012 roku zostaną podjęte dalsze decyzje o zaostrzeniu akcji protestacyjnej.

 

/-/ Podpisy przewodniczących organizacji związkowych wchodzących w skład Ogólnopolskiego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego.

 

Komunikat Ogólnopolskiego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego z posiedzenia w dniu 28 grudnia 2011 roku.

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT