Komunikat ze Zjazdów!

W dniu 05-07 grudnia br. Radomiu, odbył się najpierw Nadzwyczajny Zjazd Delegatów, a następnie Krajowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów NSZZ Policjantów.          Zarząd Wojewódzki w Opolu reprezentowali delegaci:  Benedykt Nowak, Jacek Łuszczek, Sebastian Maj, oraz Grzegorz Sowiński. Niestety w ostatniej chwili rozchorował się piąty delegat kol. Józef Rogowski i nie mógł uczestniczyć w obradach tego najwyższego organu związku.

 

Nie było żadną tajemnicą, że od kilku miesięcy w Zarządzie Głównym nastąpił podział na członków pozostających w zgodzie z urzędującym Przewodniczącym, oraz osoby kwestionujące działania Antoniego Dudy, uznające że nie służą one dobru naszej organizacji. Nasz Zarząd zachowywał daleko idący obiektywizm i pracował bez żadnych uprzedzeń dla dobra całej organizacji.

Taki podział w ostatnim okresie przybrał na intensywności i w jego wyniku Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy poprzedził Zjazd Nadzwyczajny. Miał on wybrać brakujących członków Głównej Komisji Rewizyjnej, której działanie jest niezbędne do zorganizowania Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego.

Nasi koledzy „zwarli szyki” i wybrali najpierw skład Prezydium Nadzwyczajnego Zjazdu, a później Przewodniczącego GKR w osobie byłego Przewodniczącego ZW z Katowic Romana Wierzbickiego, Wiceprzewodniczącą i czterech członków tej Komisji.

Ogłoszono dwugodzinną przerwę i po tym czasie okazało się że nowo wybrana GKR jest gotowa do przeprowadzenia Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego. Między innymi uznała oczekujące na rozpatrzenie skargi za nie rzutujące na wyniki wyborów w poszczególnych województwach, jak również nie znalazła innych przyczyn uniemożliwiających przekształcenia Zjazdu Nadzwyczajnego w Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy. Złożony w tym czasie projekt uchwały o przesunięcie V kadencji do marca 2013 roku, został odrzucony większością głosów.

Pomimo późnych godzin wieczorowych (ok. 23.00,) po przerwie na wydanie mandatów na Ogólnokrajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy VI Kadencji rozpoczęto procedowanie w ramach tego zjazdu. Część delegatów nie odebrała mandatów i udała się na spoczynek. Przeliczono pozostałych na sali obrad i stwierdzono kworum z kilkuosobowym zapasem.

Ruszyła „machina wyborcza” i rozpoczęły się wybory. Wyniki podawane były już wcześniej do wiadomości, ale przypomnę:

– Przewodniczącym Zarządu Głównego NSZZ Policjantów został Grzegorz Nems (ZW NSZZ Policjantów woj. mazowieckiego).

– Wiceprzewodniczącymi ZG NSZZ Policjantów zostali:

– Marian Boguszyński (woj. zachodniopomorskie);

– Jerzy Kaniewski (woj. świętokrzyskie);

– Sławomir Kostiuszko (woj. lubuskie);

– Tomasz Krzemieński (woj. warmińsko – mazurskie, dotychczasowy wiceprzewodniczący ZG);

– Piotr Malon (woj. dolnośląskie);

– Józef Partyka (woj. pomorskie, dotychczasowy wiceprzewodniczący ZG);

– Józef Bąk (woj. podkarpackie);

– Dorota Cyma – Końska (CSP Legionowo);

– Marek Osiejewski (KSP Warszawa);

– Sylwester Stelmasiak (Komenda Główna Policji);

– Krzysztof Wierzbicki (woj. podlaskie);

– Andrzej Zacharczuk (woj. mazowieckie).

 

– Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów został Roman Wierzbicki (woj. śląskie), zaś na wiceprzewodniczącą GKR wybrano Agnieszkę Gębską (woj. dolnośląskie).

Członkami GKR zostali ponadto:

– Bożena Bieda (woj. pomorskie);

– Ireneusz Kwiecjasz (woj. świętokrzyskie);

– Daniel Lendzio (woj. podkarpackie);

– Dariusz Milewski (KSP Warszawa);

– Jacek Wieczorek (woj. zachodniopomorskie).

Wszyscy wybrani uzyskiwali potrzebną liczbą głosów – przewidzianą statutem i tu trudno mieć jakiekolwiek wątpliwości. Dziwić może jedynie fakt, że wyborów dokonywano w godzinach 0.00 – 4.30, pomimo że do zakończenia Zjazdu pozostał jeszcze cały następny dzień. Statut związku nie „mówi” jednak nic na temat godzin prowadzenia wyborów i należy je uznać jako prawidłowo przeprowadzone. Chyba że nastąpiły jakieś istotne uchybienia, ale o tym ewentualnie przekonamy się w późniejszym czasie, bo mogą przecież wpłynąć jakieś skargi delegatów.

Reasumując gratulujemy nowo wybranym władzom centralnym, życzymy wielu sukcesów na płaszczyźnie działalności związkowej i ze swojej strony możemy obiecać konstruktywną współpracę dla dobra całego naszego środowiska!

 

Przewodniczący ZW w Opolu

Benedykt Nowak

 

 

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT