Komunikat ZW NSZZ Policjantów w Opolu!

KOMUNIKAT ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO NSZZ POLICJANTÓW W OPOLU

z dnia 29 maja 2013 roku

 

Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Opolu, po zapoznaniu się z doniesieniami medialnymi dot. nagranej rozmowy prowadzonej w gabinecie Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego, prawdopodobnie w listopadzie 2012 roku wyraża swoje głębokie zażenowanie treścią przywołanej rozmowy, a w szczególności wypowiadanym tam kwestiom dotyczącym przedmiotowego traktowania podległych Komendantowi funkcjonariuszy.

Upublicznienie okoliczności i treści rozmowy spowodowało znaczne szkody na wizerunku Policji, jako instytucji, jak również podważyły w znaczny sposób społeczne zaufanie organów ścigania, które wszyscy policjanci, swoją codzienną trudną służba próbują budować.

Wobec takich faktów związek zawodowy policjantów, do którego zadań należy również budowanie zaufania społecznego, reprezentowanie środowiska policjantów, obrony ich praw i godności nie może pozostać obojętny. W dniu 29 maja 2013 roku na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu, Zarząd Wojewódzki postanowił zwrócić się do Prokuratora Okręgowego w Opolu z wnioskiem w zakresie wszczęcia postępowania wyjaśniającego w związku z możliwością popełnienia przestępstwa z art. 212 § 1 k.k. tj. o działania, które mogą poniżyć w opinii publicznej, lub narazić na utratę zaufania jednostkę organizacyjną, instytucję, której to zaufanie jest potrzebne dla prawidłowego prowadzenia swojej działalności.

Zarząd w swoim wniosku prosi również Pana Prokuratora o objęcie go „ściganiem z urzędu”, gdyż w naszym przekonaniu wymaga tego ważny interes społeczny.

Przedmiotowy wniosek został złożony do biura podawczego Prokuratury Okręgowej w Opolu w dniu dzisiejszym, wraz ze stosowną uchwałą.

Oczekujemy na odpowiedź Prokuratury w przedmiotowej sprawie!

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT