Konferencja w Bukareszcie!

25 listopada 2014 roku w Bukareszcie odbyła się ostatnia konferencja w ramach projektu europejskiego „Wyższa jakość – lepsze bezpieczeństwo. Analiza porównawcza jakości pracy w Policji”, którego liderem jest Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów.

 

Przypomnijmy, że w projekcie oprócz Polski uczestniczą Hiszpania, Litwa, Niemcy i Rumunia, a jego głównym elementem są badania ankietowe prowadzone na jednakowych grupach respondentów przy pomocy kwestionariusza stresogenności cech pracy policjanta (KSCPP).

W bukareszteńskiej konferencji NSZZ Policjantów reprezentowali Mariusz Jaworski, Tomasz Krzemieński, Piotr Malon, Benedykt Nowak i Andrzej Zacharczuk. W konferencji wzięła udział ekspert projektu p. Marta Bem, będąca autorem kwestionariusza badawczego. W przedstawionych w stolicy Rumunii prezentacjach omówiono cząstkowe wyniki badań ankietowych oraz odniesiono się do potencjalnych źródeł stresu w pracy policjanta i sposobów zaspokajania podstawowych potrzeb w kontekście rozmaitych wymiarów kultury. Sformułowano płynące z realizacji projektu wnioski i zalecenia na przyszłość, takie jak konieczność skrupulatnego stosowania się do przyjętych ustaleń i jednolitej formy badania we wszystkich krajach biorących w nim udział.

W Bukareszcie ustalono, że dniem ostatecznego zakończenia wypełniania ankiet jest 1 grudnia br. Ich podsumowania dokona ekspert projektu p. Marta Bem, która przygotuje również kilkudziesięciostronicowy raport z badań. Raport ten będzie gotowy w styczniu 2015 roku i będzie on dostępny w językach narodowych wszystkich krajów uczestniczących w projekcie.

Tomasz Krzemieński

Zdjęcia Artur Jurkowski

źródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT