Kontrole dodatków służbowych i funkcyjnych!

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych prowadzi kontrole przyznawania dodatków służbowych i funkcyjnych. Wystąpienia pokontrolne mają na celu ograniczenie kierownikom jednostek policji do minimum możliwości podwyższania dodatków funkcjonariuszom po wieloletniej służbie.

 

Jest to praktyka szkodliwa i nie do zaakceptowania przez Związek i wymaga zmiany stanowiska MSW w tej sprawie – ocenia Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego.

Wszystkim, w tym również MSW wiadomo, że powodem takiej sytuacji jest stały brak środków na sukcesywne tj. progresywne podwyższanie policjantów dodatków w trakcie trwania służby. Stwierdzenia zawarte w wystąpieniach, że decyzje są zgodne z prawem jednak budzą wątpliwości co do ich celowości to hipokryzja.

Po to stworzono przepisy, aby przełożony na przestrzeni wieloletniej służby funkcjonariusza miał możliwość sukcesywnego podwyższania dodatków, jednak z powodu decyzji politycznych budżet Policji od szeregu lat jest niedoszacowany i nie daje możliwości prowadzenia realnej polityki motywacyjnej.

Zasada celowości nie powinna działać tylko w jedną stronę, ze szkodą dla policjanta. Każdy rozumny człowiek wie, że celem Państwa powinno być tworzenie przełożonym w sprawach osobowych warunków do realizacji zapisów ustawowych bez zakładania im kagańca finansowego.

Obecnie dodatki stanowią niewiele ponad 15% uposażenia zasadniczego, co należy uznać za patologię i tym powinny zająć się zespoły kontrolne MSW. Dlaczego tak się nie dzieje? Odpowiedź jest oczywista – Rząd musiał by urealnić budżet i stworzyć rzeczywisty a nie pozorny system motywacyjny.

Jak pokazuje obecna praktyka wielu komendantów z obawy o konsekwencje służbowe i kadrowe związane z podwyższaniem dodatków zasłużonym funkcjonariuszom odchodzącym na emeryturę ograniczy do minimum korzystne decyzje.

Z treścią wystąpień powinien zapoznać się każdy policjant, co pozwoli mu na dokonanie własnej oceny Ministrów, którzy jak widać głównie dbają o budżet zapominając o swoich funkcjonariuszach.

 

źródło: ZW NSZZ woj. wlkp.

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT