Media o Pikiecie służb mundurowych!

prócz cytowanych już na naszej stronie TVP INFO oraz Informacyjnej Agencji Radiowej, komunikat, na którym opiera się większość doniesień agencyjnych wydała Polska Agencja Prasowa. Niezależne wywiady z rozpoczęcia i zakończenia pikiety nadała TVP INFO. W pierwszym wystąpił wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów Józef Partyka, w drugim przewodniczący Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej – Mariusz Tyl.

 

PAP: związki mundurowe pikietują Sejm ws. podwyżek i wyższych nakładów na służby

Pikieta związków zawodowych funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych przed Sejmem w Warszawie, 8 bm. Uczestnicy demonstracji domagają się m.in. podwyżek płac oraz wzrostu wydatków na policję, straż pożarną, Straż Graniczną oraz BOR. Organizatorem pikiety jest NSZZ Policjantów.

PAP Podwyżki oraz wzrost wydatków m.in. na policję, Państwową Straż Pożarną, Straż Graniczną oraz BOR – to główne postulaty związkowców służb mundurowych, którzy demonstrują przed Sejmem. Jak podkreśla MSW nakłady na służby oraz pensje systematycznie rosną.W organizowanej przez NSZZ Policjantów pikiecie uczestniczą w czwartek przedstawiciele związków zawodowych reprezentujących funkcjonariuszy i pracowników czterech formacji podległych MSW oraz Służby Więziennej i Służby Celnej.

W pikiecie uczestniczy ponad 1000 osób – podały służby porządkowe. „Rządowi udało się połączyć nas w jedną siłę” – powiedział rozpoczynając pikietę szef NSZZ Policjantów Grzegorz Nems. Odegrano hymn państwowy, odczytano rotę ślubowania i uczczono minutą ciszy funkcjonariuszy poległych na służbie.

Przyczynami protestu są m.in. zamrożenie płac funkcjonariuszy i pracowników od 2010 r., brak gwarancji „satysfakcjonujących” podwyżek płac dla funkcjonariuszy i pracowników od stycznia 2016 r. oraz brak nowej ustawy modernizacyjnej dla służb mundurowych. Związkowcy domagają się także włączenia funkcjonariuszy Służby Celnej do mundurowego systemu emerytalnego. Delegacja protestujących złożyła w Sejmie petycję z żądaniami.

Związkowy komitet protestacyjny poinformował o skierowaniu do premier Ewy Kopacz wniosku o natychmiastowe zwiększenie budżetu służb mundurowych. Zwrócił się także do klubów parlamentarnych o zgłoszenie poprawek do budżetu na 2016 r. w zakresie zwiększenia wydatków służb mundurowych.

pikieta8_20

Miasteczko namiotowe protestujących ustawiono przed Sejmem 5 października. Związkowcy domagają się zapewnienia środków na dodatkowe etaty w poszczególnych służbach „z uwagi na sytuację międzynarodową, a w szczególności wyzwania związane z migracją cudzoziemców mającą bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo państwa”.

Jak poinformowało MSW nakłady na służby systematycznie rosną. W przyszłym roku na wzrost wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych przeznaczone zostaną 443 mln zł. „Do 30 października wszyscy komendanci główni służb podległych MSW zostali zobowiązani do przedstawienia uzgodnionej ze związkami zawodowymi koncepcji realizacji podwyżek funkcjonariuszy. Większa pensja przełoży się na wzrost nagrody rocznej oraz zwiększenie funduszu nagród uznaniowych i zapomóg” – powiedziała PAP rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak. Przypomniała, że funkcjonariusze służb podległych MSW dostali podwyżki w 2009 r. oraz w 2012 r. „W roku 2012 funkcjonariusze policji, a także SG, PSP i BOR oraz żołnierze zawodowi byli jedną z nielicznych grup, która otrzymała podwyżkę uposażeń wobec zamrażania wynagrodzeń w całej sferze budżetowej” – mówiła Woźniak PAP. Poinformowała, że w budżecie na 2015 r. na zakupy sprzętu w służbach podległych MSW zaplanowano ponad 390 mln zł. Przypomniała, że od 2013 r. realizowany jest program standaryzacji komend i komisariatów policji, w ramach którego wybudowanych i wyremontowanych zostało ok. 140 obiektów.

Oczywiście we wszystkich działaniach protestacyjnych licznie uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Opolu!!!

źródła: PAP, ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT