Nowe władze NSZZ Policjantów

Obradujący w Wielogórze k/Radomia VI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów NSZZ Policjantów dokonał wyboru władz Związku na szóstą kadencję (grudzień 2012 – grudzień 2016).

 

 

Przewodniczącym Zarządu Głównego NSZZ Policjantów został Grzegorz Nems (ZW NSZZ Policjantów woj. mazowieckiego).

Wiceprzewodniczącymi ZG NSZZ Policjantów zostali:

– Marian Boguszyński (woj. zachodniopomorskie);

– Jerzy Kaniewski (woj. świętokrzyskie);

– Sławomir Kostiuszko (woj. lubuskie);

– Tomasz Krzemieński (woj. warmińsko – mazurskie, dotychczasowy wiceprzewodniczący ZG);

– Piotr Malon (woj. dolnośląskie);

– Józef Partyka (woj. pomorskie, dotychczasowy wiceprzewodniczący ZG);

– Józef Bąk (woj. podkarpackie);

– Dorota Cyma – Końska (CSP Legionowo);

– Marek Osiejewski (KSP Warszawa);

– Sylwester Stelmasiak (Komenda Główna Policji);

– Krzysztof Wierzbicki (woj. podlaskie);

– Andrzej Zacharczuk (woj. mazowieckie).

Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów został Roman Wierzbicki (woj. śląskie), zaś na wiceprzewodniczącą GKR wybrano Agnieszkę Gębską (woj. dolnośląskie).

Członkami GKR zostali ponadto:

– Bożena Bieda (woj. pomorskie);

– Ireneusz Kwiecjasz (woj. świętokrzyskie);

– Daniel Lendzio (woj. podkarpackie);

– Dariusz Milewski (KSP Warszawa);

– Jacek Wieczorek (woj. zachodniopomorskie).

VI Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy NSZZ Policjantów podjął szereg uchwał, w tym uchwałę programową nakreślającą główne kierunki działania Związku na szóstą kadencję.

Nowo wybrany przewodniczący ZG NSZZ Policjantów Grzegorz Nems i delegaci na Zjazd serdecznie podziękowali ustępującemu przewodniczącemu ZG Antoniemu Dudzie, który przez trzy pełne kadencje (od końca listopada 1999 roku do grudnia 2012 roku) kierował Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów. Delegaci uhonorowali również Leszka Łozienkę, który jako jedyny członek ustępującej Głównej Komisji Rewizyjnej pełnił swoje obowiązki przez całą piątą kadencję.

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT