Nowelizacja ustawy emerytalnej weszła w życie

Ustawa wydłuża staż służby do 25 lat oraz wiek przejścia na emeryturę do ukończenia 55 lat. Zmiany obejmą osoby, które rozpoczną służbę po wejściu w życie nowych przepisów, czyli 1 stycznia 2013 r.

Nowelizacja ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy ma, zdaniem ustawodawcy, zachęcić dobrze wyszkolonych i doświadczonych mundurowych do dłuższej aktywności zawodowej. Ponadto jej celem jest ograniczenie liczby świadczeń emerytalnych wypłacanych z budżetu państwa.

Funkcjonariusze i żołnierze zawodowi w dalszym ciągu będą nabywali prawo do emerytury z budżetu państwa w ramach odrębnego systemu zaopatrzeniowego. Oznacza to, że tak jak dotychczas, nie będą objęci powszechnym systemem emerytalnym. stawa wydłuża staż służby do 25 lat oraz wiek przejścia na emeryturę do ukończenia 55 lat. Zmiany obejmą osoby, które rozpoczną służbę po wejściu w życie nowych przepisów, czyli 1 stycznia 2013 r. Funkcjonariusze i żołnierze pozostający w służbie w dniu ich wejścia w życie będą mogli wybrać, czy chcą odejść na emeryturę na starych, czy na nowych zasadach. Mundurowy, który w dniu zwolnienia ze służby przepracował 25 lat, ale nie ukończył 55. roku życia, będzie mógł nabyć prawo do emerytury w dniu osiągnięcia tego wieku pod warunkiem, że zwolnienie ze służby nastąpiło nie z jego winy, lecz np. było wynikiem likwidacji jednostki organizacyjnej.

Nowelizacja przewiduje, że po 25 latach służby emerytura będzie wynosić 60 proc. podstawy jej wymiaru i wzrastać ma o 3 proc. za każdy kolejny rok służby. Maksymalna emerytura nie będzie mogła przekroczyć 75 proc. podstawy. Wysokość emerytury uzależniona będzie od średniego uposażenia z 10 kolejnych lat służby wraz z nagrodą roczną |i dodatkami stałymi, a funkcjonariusz lub żołnierz będzie mógł sam zdecydować, który okres jest dla niego najkorzystniejszy jako podstawa wyliczenia świadczenia. Emerytura będzie mogła być podwyższana o 0,5 proc. za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia służby na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych. Zmiany nie przewidują możliwości łączenia emerytury z rentą.

Sejm uchwalił ustawę 11 maja 2012 r. Prezydent podpisał nowelizację 6 czerwca 2012 r. Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2013 r., z wyjątkami, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Źródło: sejm.gov.pl

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT