Odprawa kadry kierowniczej Policji w Szczytnie!

W dniach 30.09. – 01.10. br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej, w której udział wzięli m.in. Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński wraz z zastępcami, komendanci wojewódzcy i komendanci szkół Policji oraz dyrektorzy biur KGP.

 

W dniach 30.09. – 01.10. br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej, w której udział wzięli m.in. Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński wraz z zastępcami, komendanci wojewódzcy i komendanci szkół Policji oraz dyrektorzy biur KGP. Z ramienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w naradzie uczestniczył p. Władysław Budzeń – dyrektor Departamentu Budżetu MSW.

W pierwszej kolejności głos zabrał Komendant Główny Policji, który omówił zasadnicze kierunki działań polskiej Policji, wyniki statystyczne i stan dyscypliny. Z punktu widzenia organizacji związkowej bardzo istotnym elementem w wystąpieniu Komendanta Głównego było przekazanie informacji o działaniach w kierunku wdrożenia progresywnego systemu płac, tzn. promocji dłuższej pracy poprzez wzrost dodatku z tytułu wysługi lat. Decyzja w tej kwestii leży po stronie Ministra Spraw Wewnętrznych.

Kolejnym istotnym zagadnieniem było przekazanie informacji, że funkcjonariusze, którzy odeszli ze służby, będą mogli do niej powrócić w okresie 3 lat od jej zakończenia, bez konieczności odbywania kursu podstawowego.

Następnie głos zabrali zastępcy Komendanta Głównego Policji, którzy omówili dotychczas podejmowane działania w poszczególnych podległych im pionach oraz nakreślili plany do realizacji.

W kwestii finansów Policji głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś, który poinformował m.in., że prawdopodobnie na zakończenie bieżącego roku w budżecie Policji zabraknie ok. 45 mln złotych oraz wyraził nadzieję, że powyższa kwota zostanie pokryta z rezerwy celowej.

W swoim wystąpieniu, w imieniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów przekazałem informację o działaniach podejmowanych w związku z trwającymi pracami nad ustawą o L-4 funkcjonariuszy, wyrażając nadzieję, że Minister Spraw Wewnętrznych uwzględni argumenty Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, przedstawiane podczas wysłuchania publicznego oraz w trakcie licznych spotkań z klubami parlamentarnymi i poselskimi. Nawiązując do progresywnego systemu płac podkreśliłem, że na spotkaniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych przedstawiciele Zarządu Głównego NSZZ P przekazali swoje wnioski o jak najszybsze uruchomienie powyższego mechanizmu. Odnosząc się do możliwości powrotu do służby w okresie 3 lat przypomniałem, że był to również postulat związku zawodowego policjantów.

źródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT