Oświadczenie Zarządu Głównego NSZZP

Oświadczenie Zarządu Głównego NSZZP

Warszawa, 15.12.2011r.

ZZ-892/2011

O Ś W I A D C Z E N I E

Zarząd Główny NSZZ Policjantów informuje, że podczas spotkania zespołu rządowo-związkowego w sprawie nowego systemu emerytalnego w dniu 12 grudnia 2011 roku, z uwagi na wzburzenie środowisk służb mundurowych wynikające ze sprzecznych bądź nieprecyzyjnych informacji w zakresie podwyżek płac dla funkcjonariuszy w roku 2012, przedstawiciele związków zawodowych zwrócili się do ministra Michała Boniego, by poruszyć ten temat w trakcie rozmów. Minister Boni i pozostali przedstawiciele rządu nie wyrazili początkowo zgody na uwzględnienie wniosku strony społecznej, argumentując, że tematem spotkania nie jest podwyżka uposażeń, lecz założenia do zmiany ustawy emerytalnej dla żołnierzy i funkcjonariuszy.

Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów w imieniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych oświadczył, iż nie możemy debatować o systemie emerytalnym bez wyjaśnienia strony rządowej powodu pominięcia w podwyżce uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Straży Granicznej.

Na wyraźne żądanie NSZZ Policjantów, strona rządowa przedstawiła informację o planach Rady Ministrów w zakresie regulacji uposażeń żołnierzy i funkcjonariuszy w roku 2012.
Zgodnie z oświadczeniem ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego, ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka i wiceministra sprawiedliwości Stanisława Chmielewskiego, w budżecie na rok 2012 przewidziano środki na wzrost uposażeń żołnierzy od 1 lipca 2012 roku oraz na wzrost uposażeń funkcjonariuszy Policji, ze skutkami przechodzącymi na rok 2013.
Pomimo starań ministra spraw wewnętrznych, na dzień dzisiejszy nie udało się zagwarantować środków na wzrost uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. Podobna sytuacja dotyczy funkcjonariuszy Służby Więziennej reprezentujących resort sprawiedliwości. Sprawa ta nie jest zamknięta i będzie przedmiotem spotkań ministra spraw wewnętrznych i ministra sprawiedliwości z przedstawicielami NSZZ FSG, ZZS „Florian”, NSZZ Pracowników Pożarnictwa, KSP NSZZ „S” oraz NSZZ FiPW w pierwszej połowie stycznia 2012 roku.

W trakcie posiedzenia w dniu 13 grudnia 2011 roku, ZG NSZZ Policjantów podjął uchwałę o poparciu działań protestacyjnych związków zawodowych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Straży Granicznej wobec braku środków na wzrost ich uposażeń, a także o upoważnieniu Prezydium ZG NSZZP do określenia form protestu solidarnościowego.

Przewodniczący

Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Antoni DUDA

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT