Pikieta przed Sejmem RP.

W dniu 27 sierpnia w Sejmie RP odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie zmian ustaw służb mundurowych. Nie zabrakło nas w Sejmie i w jego okolicy!

 

W dniu 27.08.2013 roku w budynku Sejmu RP w Warszawie, odbyło się „wysłuchanie publiczne” dot. wniesionych przez Rząd Donalda Tuska zmian w ustawie o Policji i innych ustaw dotyczących funkcjonowania służb mundurowych. Przedmiotowe zmiany dotyczą wprowadzenia w ustawach zapisów o ograniczeniu do 80 procent płatności za czas absencji chorobowej, oraz innych ekonomicznych skutkach takiej nieobecności w służbie.

Projekt zmian w ustawach przekazany do społecznych konsultacji wiosną br. został skrytykowany przez Federację Służb Mundurowych i zwrócony inicjatorowi zmian (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) z wnioskiem o zaniechanie dalszych prac nad projektem. Związki zawodowe jednoznacznie stwierdziły, że proponowane zmiany są skrajnie niekorzystne i niesprawiedliwe dla funkcjonariuszy i ich wprowadzenie spowoduje wiele negatywnych skutków i zamieszania. Zaproponowano zwiększenie nadzoru i kontroli nad sprawdzaniem prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich .Zwrócono również uwagę, że wprowadzanie do ustaw o służbach zapisów z kodeksu pracy, nie może mieć charakteru wybiórczego. Zaproponowano przy tej okazji wprowadzenie z tego aktu prawnego zapisów dotyczących także płatnych nadgodzin i dodatków za pracę w dni ustawowo wolne od pracy, oraz za godziny nocne.

Odpowiedzi nas swoje wnioski, sugestie związki zawodowe nie otrzymały i nie powołano żadnego zespołu do prowadzenia prac nad poprawkami do tego projektu. Wbrew zasadom „dialogu społecznego”” projekt w czerwcu br. rząd bez poprawek przekazał do Komisji Sejmowej.

W związku z licznymi protestami środowisk mundurowych Komisja Sejmowa postanowiła wprowadzić jedną z form „demokracji bezpośredniej”, czyli wysłuchanie publiczne. Do wygłaszania opinii w sprawie projektu zgłosiło się ponad 200 osób, głównie funkcjonariuszy służb mundurowych. Aby wzmocnić siłę naszych argumentów przemawiających za odrzuceniem projektu związki zawodowe służb postanowiły w czasie trwania wysłuchania zorganizować pikietę przed budynkiem Sejmu.

Z naszej organizacji na pikietę wyjechali członkowie Zarządu Wojewódzkiego, oraz kilka innych chętnych funkcjonariuszy, „uzbrojonych” w związkowe flagi, gwizdki i trąbki. W sumie były nas 23 osoby. W czasie trwającej kilka godzin pikiety, daliśmy wyraz naszemu niezadowoleniu, wysłuchaliśmy kilkudziesięciu wystąpień mówców, którzy przywołując różnorodne argumenty udowadniali, że wprowadzenie zmian w ustawach pragmatycznych służb nie przyniesie pożądanych skutków i wiele szkody.

Teraz pozostaje nam tylko czekać na reakcję Sejmu i wyniki głosowań.

Wszystkim, którzy brali udział w pikiecie i poświęcili swój czas dla dobra całego środowiska, serdecznie dziękuję!

Przewodniczący ZW

Benedykt Nowak

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT