Podsumowaliśmy rok 2014

Opolska Policja podsumowała swoją pracę w 2014 roku. Osiągnięte wyniki potwierdzają utrzymującą się od kilku lat jej dobrą kondycję. Ogółem wykrywalność przestępstw wyniosła blisko 70%. Na Opolszczyźnie odnotowano spadek liczby takich przestępstw jak bójki i pobicia, kradzieże i kradzieże z włamaniem. Ponad 70% mieszkańców województwa uważa opolską Policję za skuteczną. Badania wykazały, że mieszkańcy regionu dobrze oceniają pracę Policji i czują się bezpiecznie.

 

2 lutego 2014 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyła się narada podsumowująca ubiegły rok. Wziął w niej udział I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Krzysztof Gajewski. Przybyli też Wicewojewoda Opolski Antoni Jastrzembski, Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Prokurator Okręgowy w Włodzimierz Ostrowski.

Opolszczyzna nadal jest jednym z najbezpieczniejszych regionów w kraju. W Komedzie Wojewódzkiej Policji w Opolu przeanalizowano działania policyjne i wyniki za 2014 rok. Do znaczących sukcesów należy zaliczyć dalsze zredukowanie liczby przestępstw ogółem i kryminalnych, w tym szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa. Miniony rok to spadek kradzieży i kradzieży z włamaniem. Odnotowano także mniejszą liczbę takich przestępstw jak bójki, pobicia czy też spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. Wykrywalność utrzymano na podobnym jak w roku ubiegłym poziomie 68,8 %.

Wykrywalność przestępstw kryminalnych w roku 2014 wzrosła o 1,7 % do poziomu 57,3 %. Działania policjantów przyczyniły się do spadku ogólnej liczby przestępstw na terenie naszego województwa. Opolscy funkcjonariusze stwierdzili o 2387 przestępstw mniej niż w roku 2013.

Policjanci z Opolszczyzny aktywnie walczą z przestępczością gospodarczą. W głównej mierze wykrycie tego typu przestępstw to efekt ich pracy. W ubiegłym roku stwierdzili 4178 przestępstw o charakterze gospodarczym (2013 r. – 4675).

Jak wynika z ustaleń policjantów, nadal najczęściej kradzionymi samochodami na terenie Opolszczyzny są auta z grupy volkswagen/audi. Notujemy także przypadki kradzieży starych aut różnych marek, które po przestępstwie trafiają do skupu złomu. W 2014 roku na kilkaset tysięcy pojazdów zarejestrowanych na terenie Opolszczyzny w kategorii przestępstw stwierdzonych, policjanci zanotowali 191 przypadków. Jest to poziom podobny do roku ubiegłego. Wtedy tych przypadków było o 9 mniej. Jednocześnie policjanci zajmujący się zwalczaniem tego typu przestępczości ustalili sprawców ponad 300 kradzieży samochodów, do których doszło nie tylko na terenie Opolszczyzny. Wykrywalność tego typu przestępstw w 2014 roku wyniosła ponad 70 % i jest to najlepszy wynik w kraju. Jest to między innymi efekt rozbicia jeszcze w latach poprzednich grup przestępczych zajmujących się kradzieżami samochodów. Przypominamy, że w roku 2014 roku policjanci rozbili kolejną zorganizowaną grupę, o czym informowaliśmy w październiku 2014 roku, a to postępowanie jeszcze trwa.

Odnotowaliśmy też spadek liczby przestępstw drogowych – 2378 (2013 r. – 4903), spadek liczby wypadków drogowych – w 2014 roku policjanci pracowali przy 738 zdarzeniach (791 w roku 2013). Było też mniej wypadków ze skutkiem śmiertelnym – 88 w minionym roku (92 w roku 2013). Niestety w roku 2014 zginęło o 6 osób więcej niż w roku wcześniejszym. Spowodowane to było najtragiczniejszym od lat wypadkiem ukraińskiego busa na autostradzie A4. Tylko to jedno zdarzenie pociągnęło za sobą aż 7 ofiar. Mniej niż w poprzedzającym roku osób zostało rannych – 858 w 2014 roku (923 w roku 2013).

W wyniku prowadzonych działań na drogach Opolszczyzny policjanci ruchu drogowego zatrzymali 1970 osób kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości (2013 r. – 1823) i 709 (2013 r. – 569) w stanie po użyciu alkoholu.

Dobre efekty w walce z przestępczością przekładają się na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Z VII edycji Polskich Badań Przestępczości przeprowadzonych w 2014 r. wynika, że Policja na Opolszczyźnie cieszy się wysokim zaufaniem społecznym – 70,7 % respondentów uważa, że opolska Policja jest skuteczna w walce z przestępczością (w kraju – 69,6).

źródło: www.policja.pl

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT