Powstaje komórka nadzorująca formacje mundurowe

Wkrótce ma powstać komórka nadzorująca i kontrolująca formacje mundurowe MSWiA

– zapowiedział wiceszef tego resortu Jarosław Zieliński.

 

 

Chodzi o skuteczne eliminowanie patologii w służbach. Ma ona działać na podobnych zasadach jak funkcjonujące w Komendzie Głównej Policji Biuro Spraw Wewnętrznych, czyli tzw. policja w policji. Powołanie takiej komórki będzie wymagało zmian prawnych. – W KGP nadal będzie działać Biuro Spraw Wewnętrznych. Chodzi o to, żeby zbudować w ministerstwie taką komórkę, która nie podlegałaby komendantowi. Trzeba rozszerzyć kompetencje tej komórki na wszystkie służby mundurowe, jako instrument ministra, który odpowiada za te formacje – Chodzi o sprawowanie nad nimi skutecznego nadzoru, który musi być realny, a nie iluzoryczny.

W obszarze służb mundurowych pojawiają się różne patologie, które trzeba zbadać. – Chodzi o zbudowanie wyspecjalizowanej komórki kontroli i nadzoru w MSWiA, która będzie mieć instrumenty do tego, żeby badać wszystkie działania niezgodne z prawem w służbach mundurowych i żeby to nie podlegało komendantom. Chodzi o to, żeby minister nie był skazany wyłącznie na informacje, które dostarczają mu komendanci główni – powiedział wiceminister Jarosław Zieliński.

Podkreśla, że istnieje jednak problem, który jest główną kwestią do rozwiązania. – Ministerialny nadzór musi otrzymać możliwości i prawo wglądu do materiałów operacyjnych. Komórka prowadząca nadzór musi dysponować tym narzędziem. Chodzi o sprawowanie skutecznego nadzoru nad służbami. Mogą tam pracować zarówno osoby cywilne, jak i oddelegowani funkcjonariusze „wyjęci spod podległości służbowej komendanta danej formacji”. Podobne rozwiązania funkcjonują w innych krajach europejskich.

– Na pojawiające się pytania, czy nie będzie nadużyć odpowiadam, że nie ma takich obaw, bo przecież minister jest powołany po to, żeby pilnować m.in. prawidłowości działania tych służb. Takich obaw nie ma i być nie może, ponieważ będą to regulowały rygorystyczne przepisy. Oczywiście gdyby ktoś ich nadużył, to będzie pociągnięty do odpowiedzialności – podkreślił wiceszef MSWiA.

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT