Prezydent podpisał nowelizację KPK!

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację kodeksu postępowania karnego, precyzującą m.in. gwarancje przysługujące zatrzymanemu podczas kontaktu z adwokatem – poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta.

 

Nowelizacja stanowi dostosowanie prawa do dwóch wyroków Trybunału Konstytucyjnego z grudnia zeszłego roku. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

TK orzekł w grudniu, że niekonstytucyjny jest przepis kpk: „Zatrzymanemu na jego żądanie należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z adwokatem, a także bezpośrednią z nim rozmowę; zatrzymujący może zastrzec, że będzie przy niej obecny”. Według Trybunału taka regulacja otwierała „drogę do arbitralności decyzji funkcjonariuszy policji” w sprawie ich obecności przy rozmowie.

W nowelizacji zapisano więc, aby zatrzymujący mógł być obecny przy rozmowie jedynie „w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami”.

Ponadto, nowelizacja sprecyzowała m.in., że także obecność prokuratora podczas porozumiewania się aresztowanego podejrzanego z obrońcą oraz kontrola korespondencji może nastąpić jedynie „w szczególnie uzasadnionych wypadkach”, jeśli „wymaga tego dobro postępowania przygotowawczego”.

Nowelizacja, będąca projektem senackim, została wcześniej zmieniona na etapie prac w Sejmie. Wykreślono m.in. zmiany dotyczące bardziej rygorystycznych przesłanek do przedłużenia aresztu tymczasowego w przypadku, gdy zapadł nieprawomocny wyrok sądu pierwszej instancji. Jak uzasadniano, kwestia ta została już rozwiązana w przygotowanej równocześnie, również uchwalonej w końcu września i oczekującej na podpis prezydenta dużej nowelizacji kpk reformującej procedurę karną.

Senackie biuro legislacyjne oceniało jednak, że zapisy dużej nowelizacji nie realizują zamierzeń Senatu wynikających z orzecznictwa TK. Niewykluczone więc, że wkrótce w Senacie powstanie nowy projekt odnoszący się do tej kwestii.

źródło: ZG

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT