Skandaliczna wypowiedź Ministra Sienkiewicza!

W dniu 2 października w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł „Przy uchu Tuska” w którym Minister Spraw Wewnętrznych obraża podległe mu służby stwierdzeniem, że walka z „kibolami” to szerszy problem i wymaga również „…zmiany mentalności policjantów, którzy sami często z patologicznych rodzin, nie potrafią właściwie zareagować na przemoc. …..”

 

W odpowiedzi na ten tekst Biuro Zarządu Wojewódzkiego  wydało stosowny komunikat.

Ponadto siedem zarządów Wojewódzkich w tym opolski zwróciło się z wnioskiem do Zarządu Głównego o wystąpienie do Premiera RP o odwołanie Bartłomieja Sienkiewicza ze stanowiska Ministra Spraw Wewnętrznych.

Poniżej treść Komunikatu Biura ZW.

K O M U N I K A T

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Z wielkim zażenowaniem i oburzeniem przyjęliśmy słowa Ministra Spraw Wewnętrznym Bartłomieja Sienkiewicza, który w wywiadzie dla Gazety Wyborczej oświadczył cyt. :”….funkcjonariusze sami często pochodzą z rodzin patologicznych i nie potrafią właściwie zareagować na przemoc”.

Tego typu wypowiedzi nie poparte żadnymi argumentami wywołują słuszne oburzenie w naszym środowisku i podważają zaufanie do najwyższych organów administracji w naszym kraju. Po wysłuchaniu wywiadu można stwierdzić jednoznacznie, że Pan Sienkiewicz nie jest osobą odpowiednią do sprawowania tak odpowiedzialnego stanowiska, jakie powierzył mu Premier.

Brak szacunku dla podległych mu funkcjonariuszy ewidentnie dyskredytuje go w oczach służb za które powinien wziąć pełną odpowiedzialność i robić wszystko, aby budować szacunek i zaufanie społeczne dla ich ciężkiej pracy.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Opolu wystosuje odpowiednią skargę do Premiera Danalda Tuska na działania Pana ministra i prowadzoną przez niego w ostatnim czasie agresywną politykę, skierowaną na dyskryminowanie służb mundurowych i obniżanie ich rangi w oczach społeczeństwa.

Zniewaga jaką wygłosił Bartłomiej Sienkiewicz dotyka nie tylko nas funkcjonariuszy, ale również co jest najbardziej przykre – naszych rodzin.

Mamy nadzieję, że przełożony ministra wyciągnie odpowiednie wnioski, a także podejmie stosowne decyzje kadrowe.

Sprawie będziemy się pilnie przyglądać!

Wiceprzewodniczący ZW                        Przewodniczący ZW

Jacek Łuszczek                                  Benedykt Nowak

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT