Spotkanie FZZSM z Klubem Poselskim SLD!

W związku z prowadzoną akcją protestacyjną, 19 czerwca 2013 roku na terenie Sejmu RP przedstawiciele Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych spotkali się z reprezentantami Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

 

FZZSM reprezentowali: Grzegorz Nems, Tomasz Krzemieński i Dariusz Kowalski (NSZZ Policjantów), Marcin Kolasa, Adam Ostrowski i Marcin Lis (NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej), Krzysztof Hetman (NSZZ Pracowników Pożarnictwa) i Tomasz Podolski (Związek Zawodowy Strażaków „Florian”). Ze strony Klubu Poselskiego SLD w spotkaniu udział wzięli Leszek Miller (przewodniczący Klubu i zarazem SLD) oraz posłowie Krystyna Łybacka (m.in. członek sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych), Stanisława Prządka (zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych) oraz Artur Ostrowski (członek sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych).

Podczas spotkania przedstawiciele FZZSM poinformowali o przyczynach obecnego protestu, wskazując jako jego główny powód przyjęcie przez Radę Ministrów projektu w sprawie obniżenia zasiłku chorobowego funkcjonariuszy ze 100 % do 80 % bez konsultacji ze związkami zawodowymi. Poinformowano o oficjalnym stanowisku Federacji w tej sprawie oraz przedstawiono szereg argumentów przemawiających za odrzuceniem projektu. Reprezentanci KP SLD zwrócili uwagę na konieczność przestrzegania zasady, iż nowe regulacje mogą dotyczyć jedynie osób nowo przyjętych. Omówiono także trudną sytuację finansową służb, których płace były zamrożone w okresie od 2009 roku, zaś wstępne przymiarki do budżetu na rok 2014 wskazują na możliwość zamrożenia płac również w roku przyszłym.

FZZSM rekomenduje organizacjom wojewódzkim prowadzenie szerokiej akcji informacyjnej uświadamiającej społeczeństwu i lokalnym parlamentarzystom negatywne skutki zmian w zakresie L-4 funkcjonariuszy.

źródło: ZG NSZZ P

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT