Szef BBN przedstawił oficerom policji założenia Strategii Bezpieczeństwa Narodowego!

5 listopada br., po uroczystości zatwierdzenia przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP minister Stanisław Koziej po praz pierwszy przedstawił główne założenia nowo opublikowanego dokumentu kierowniczej kadrze Komendy Głównej oraz Komend Wojewódzkich Policji.

 

Spotkanie z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się w ramach szkolenia obronnego oficerów Policji.

Podczas swojego wykładu minister S. Koziej mówił zarówno o pracach nad dokumentem, wpływie sytuacji międzynarodowej na kształt Strategii, jak i zawartych w niej konkretnych kierunkach działań wzmacniających system bezpieczeństwa państwa.

Do ujętych w Strategii zadań odnoszących się do działalności służb porządku publicznego, w tym Policji, należy m.in. wzmocnienie koordynacji funkcjonowania podsystemu ochronnego i dalsza modernizacja służb, usprawnienie wymiany informacji między wszystkimi służbami i instytucjami zaangażowanymi w zwalczanie i przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej, a także kontynuacja wysiłków związanych z przeciwdziałaniem przestępczości gospodarczej i narkotykowej oraz handlowi ludźmi.

Istotnym zadaniem jest także zintegrowanie systemów łączności służb, w tym budowa ogólnokrajowego cyfrowego systemu łączności radiowej, ale też podnoszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i usprawnienie zabezpieczenia imprez masowych.

Więcej na stronie:

http://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/6088,Szef-BBN-przedstawil-oficerom-policji-zalozenia-Strategii-Bezpieczenstwa-Narodow.html

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT