Wniosek ZG NSZZP do MSW o udostępnienie danych.

W dniu dzisiejszym przewodniczący ZG NSZZ Policjantów skierował na ręce Ministra Spraw Wewnętrznych wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie rozliczenia nadgodzin za EURO 2012′

 

Warszawa, dnia 29.08.2012 r.

ZZ-660/2012

 

Pan Jacek Cichocki

Minister Spraw Wewnętrznych

 

WNIOSEK

ZG NSZZ POLICJANTÓW

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie w terminie 14 dni dokumentów i informacji w następującym zakresie:

 

1. Zestawień przedstawiających liczbę nadgodzin wypracowanych przez funkcjonariuszy Policji podczas trwania „EURO 2012” według danych przekazanych przez Komendę Główną Policji oraz dane o wysokości środków przeznaczonych na ten cel.

2. Zestawień przedstawiających liczbę nadgodzin wypracowanych przez pozostałe służby oraz wysokość środków przeznaczonych na ten cel.

3. Zestawień przedstawiających liczbę nadgodzin służby policjantów, które zostały negatywnie zweryfikowane przez MSW oraz ewentualnych powodów takiej decyzji wraz z dokumentami, na podstawie których decyzje zostały podjęte.

4. Dokumentów wskazujących podstawę prawną pozwalającą wykorzystać pozostałe środki na inne cele.

5. Informacji o tym, czy MSW rozważa możliwość wystąpienia o zmianę ustawy celem przeznaczenia niewykorzystanych dotychczas środków np. na nagrody motywacyjne lub nadgodziny w ramach przygotowań do „EURO 2012”?

6. Dokumentów wyjaśniających niewielką różnicę pomiędzy liczbą nadgodzin wypracowanych przez Policję i Państwową Straż Pożarną w aspekcie wielkości sił użytych do zabezpieczenia EURO 2012′ i trzykrotnie większego stanu etatowego Policji.

 

Z poważaniem

 

Przewodniczący

Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Antoni DUDA

WYJAŚNIENIE !!!!!!!

Zamiar przeznaczenia przez MSW pozostałych środków w kwocie ok. 3,5 mln zł w sytuacji jednoznacznego określenia przeznaczenia rezerwy celowej na inne niż ustawa określiła cele, bulwersuje i wymaga szczegółowych wyjaśnień ze strony Ministerstwa.

Nadgodziny za Euro 2012 – informacja ze strony KGP
356 656 godzin nadliczbowych przepracowali policjanci bezpośrednio zabezpieczający turniej finałowy Euro 2012. Na wypłaty z tego tytułu minister spraw wewnętrznych chce przeznaczyć ponad 8 370 tys. zł (23,46 zł za godzinę). 28 sierpnia do ministra finansów został przekazany wniosek o uruchomienie rezerwy celowej.

Na zapłacenie za prawie 711 tys. godzin nadliczbowych wypracowanych przez funkcjonariuszy służb podległych MSW ma zostać wydane ponad 16,5 mln zł z tegorocznej 20-milionowej rezerwy celowej. Reszta – prawie 3,5 mln zł – ma zostać przeznaczona na sfinansowanie wydatków Policji związanych z zabezpieczeniem Euro 2012.

Jak podaje MSW – policjanci wypracowali – 356 656 nadgodzin, strażacy wypracowali 315 606 nadgodzin, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu – 30 455, a strażnicy graniczni – 8 134 nadgodziny – poinformowało MSW.
Z kwoty ponad 16,5 mln zł najwięcej pieniędzy zostanie przeznaczone na wypłaty dla policjantów – ponad 8 mln 370 tys. zł i strażaków – 7 mln 240 tys. zł. Funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu otrzymają ponad 744 tys. zł, a funkcjonariusze Straży Granicznej ponad 192 tys. zł.

Zdziwienie budzi zestawienie ilości nadgodzin policjantów i strażaków w kontekście stanów etatowych tych służb. Liczebność PSP jest ponad trzykrotnie niższa. Dużo mniejsza od policjantów liczba strażaków była też zaangażowana w zabezpieczanie Euro. Sprawa ta wymaga wyjaśnienia, stąd wniosek o udostępnienie pełnych danych.

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT