Wystapienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Premiera Donalda Tuska

Wystapienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Premiera Donalda Tuska

Warszawa, dnia 19 grudnia 2011 roku

F-39/2011

  Pan Donald TUSK
PREZES RADY MINISTRÓW

Szanowny Panie Premierze,

W związku z narastającym niezadowoleniem i pogarszającą się sytuacją w służbach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Ministrowi Sprawiedliwości związaną z brakiem środków finansowych w budżecie na 2012 rok na wzrost uposażeń dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz brakiem gwarancji skutków przechodzących na 2013 rok z tytułu wzrostu uposażeń dla funkcjonariuszy Policji, wnosimy o pilne spotkanie.

Za niedopuszczalne i nieodpowiedzialne, a wręcz godzące w jedność służb uważamy przyznanie podwyżek tylko jednej służbie w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Sprawiedliwości. Stanowi to negowanie wcześniejszych porozumień i zaprzeczenie wypracowanych w poprzednich latach rozwiązań, zmierzających do stworzenia sprawnego wzajemnie spójnego systemu służb mundurowych, stojących u podstaw bezpiecznego Państwa.

Aktualnie proponowane rozwiązania powodują, iż funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Więziennej stają się funkcjonariuszami drugiej – gorszej kategorii! Takie różnicowanie i przeciwwstawianie sobie służb jest niezrozumiałe tym bardziej wobec wcześniejszych wysokich ocen ich dziłania na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego Kraju i jego obywateli.

Biorąc pod uwagę zawarty w ustawie budżetowej zapis o wzroście wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej dla żołnierzy zawodowych o 0,22 od 1 lipca 2012 r., domagamy się podjęcia analogicznych decyzji wobec funkcjonariuszy Policji, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Strazy Granicznej. W tym celu nieodzowne jest wydanie przez Radę Ministrów stosownych rozporządzeń, określających wskaźnik wielokrotności kwoty bazowej dla funkcjonariuszy ww. służb zwiększony o 0,22 i z mocą od 1 czerwca 2012 roku.Przesunięcie o jeden miesiąc terminu realizacji podwyżki uposażeń w porónaniu z żołnierzami zawodowymi wynika ze zwiększonych obowiązków funkcjonariuszy służb mundurowych w okresie Euro 2012 , co pozwoli na częściową rekompensatę z tytułu szczególnych obciążeń w tym trudnym okresie.

Informujemy Pana Premiera, ze 19 grudnia 2011 roku na posiedzeniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych został powołany Ogólnopolski Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny, który podjął decyzję o rozpoczęciu akcji protestacyjnej (komunikat w załączeniu).

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT