Zapytanie do Ministra!

Znalezione obrazy dla zapytania mswiaZaniepokojeni informacjami dotyczącymi przygotowaniem MSWiA do zmian ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym byłych i obecnych funkcjonariuszy MSW, postanowiliśmy zwrócić się z zapytaniem do Ministra Mariusza Błaszczaka o zakres proponowanych zmian.

 

Treść pisma wysłanego w dniu 08 lutego br. listem poleconym na adres MSWiA w Warszawie:


Opole, dnia 12.02.2016 r.

 

 

Szanowny Pan

Minister  Spraw  Wewnętrznych  i Administracji

 

Mariusz Błaszczak

Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Opolu, działając na zasadzie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198), zwraca się do Pan Ministra z prośbą o udzielenie następujących informacji:

1/ Czy prowadzone są obecnie w Ministerstwie prace nad zmianą ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, szczególnie w zakresie dotyczącym emerytowanych, byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, lub prace na inną ustawą, czy aktem prawnym zmierzającym do zmniejszenia wymiaru emerytur osobom zatrudnionym w tego typu aparacie państwowym PRL?

2/ Jakich funkcjonariuszy akt ten ma dotyczyć, jakich okresów ich służby i jakie wskaźniki przewiduje się zastosować wobec tych osób?

3/ Czy przygotowywane zmiany mają również dotyczyć okresów służby funkcjonariuszy w organach Milicji Obywatelskiej i z jakim skutkiem?

Przedmiotowe informacje, jako publiczne w rozumieniu zapisów ustawy, są niezbędne dla prawidłowego, zgodnego ze statutem NSZZ Policjantów funkcjonowania naszego Związku.

 

Z wyrazami szacunku:

Przewodniczący Zarządu Benedykt Nowak

 

Dalsze ewentualne działania w tej sprawie, uzależniamy od uzyskanej odpowiedzi!

 

 

 

 

 

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT