ZER: warunki doliczania okresów po zwolnieniu ze służby

Zakład Emerytalno – Rentowy MSW wyjaśnia, jakie są warunki doliczania do wysługi emerytalnej okresów aktywności zawodowej po zwolnieniu ze służby.

 

W myśl art. 14 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 z późn. zm.) emerytowi uprawnionemu do emerytury policyjnej dolicza się na jego wniosek do wysługi emerytalnej przypadające po zwolnieniu ze służby okresy zatrudnienia przed dniem 1 stycznia 1999 r. w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy oraz opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po dniu 31 grudnia 1998 r. bądź ich nieopłacania z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia.

Doliczenie do wysługi emerytalnej okresu prowadzenia działalności gospodarczej przypadającego od dnia 1 stycznia 1999 r. możliwe jest tylko w przypadku gdy opłacane były składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W świetle regulacji cytowanego art. 14 brak jest natomiast podstaw do uwzględnienia w wysłudze emerytalnej okresu prowadzenia działalności gospodarczej przed 1 stycznia 1999 r. Przytoczony wyżej przepis bowiem wyraźnie wskazuje, iż jedyną formę aktywności zawodowej, która miała miejsce przed 1 stycznia 1999 r. i którą można uwzględnić w wysłudze emerytalnej, stanowi zatrudnienie.

W celu doliczenia do wysługi emerytalnej przypadającego po 31 grudnia 1998 r. okresu prowadzenia działalności gospodarczej należy złożyć w organie emerytalnym zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające okresy opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Ponadto doliczenie okresu do wysługi emerytalnej możliwe jest tylko wówczas, gdy świadczeniobiorca spełnia pozostałe ustawowo określone warunki, tzn. jego emerytura wynosi mniej niż 75% podstawy jej wymiaru, ukończył 55 lat –mężczyzna a 50 lat – kobieta albo stał się inwalidą.

źródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT