Zmiany w systemie rent złe dla policjantów. Związki zawodowe przeciwne

Nowe przepisy mają wejść w życie od przyszłego roku. Policyjne związki zawodowe nie zgadzają się z propozycjami zmian w systemie przyznawania rent. Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów, Tomasz Krzemieński, powiedział w radiowej Jedynce, że po wprowadzeniu proponowanych przez rząd zmian policjantom będzie trudniej uzyskiwać renty.

Nie będzie też możliwości podniesienia emerytury z powodu uszczerbku na zdrowiu. Nowe przepisy mają wejść w życie od przyszłego roku. Zdaniem Krzemieńskiego, część policjantów może w tej sytuacji chcieć przejść na rentę jeszcze w tym roku, aby skorzystać z lepszych warunków.

Policyjne związki zawodowe uważają, że funkcjonariusze powinni korzystać ze swych uprawnień na dotychczasowych zasadach. Związki mają do 18 kwietnia czas na wydanie opinii o proponowanych zmianach. Krzemieński wyraził nadzieję, że rząd weźmie tę opinię pod uwagę i uwzględni postulaty związkowców. Dodał, że związki dostały tylko projekty zmian, ale nie było rozmów z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Krzemieński podkreślił, że jeśli nie uwzględni ono opinii związków, to powinno przedstawić na piśmie swoje stanowisko z uzasadnieniem. Wyraził też nadzieję, że dojdzie do spotkania z przedstawicielami resortu.

Komentując wyniki sondażu CBOS, według których wskaźnik społecznego zaufania do policji spadł do 57 procent, Krzemieński powiedział, że w innych sondażach wskaźnik ten jest wyższy. Dodał, że w ocenie związków policja pracuje dobrze.

http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/695874,zmiany_w_systemie_rent_zle_dla_policjantow_zwiazki_zawodowe_przeciwne.html

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT