Znowu o emeryturach

Niektóre Ministerstwa żądają głębszych zmian w naszych emeryturach!

Podwyższenie wieku emerytalnego w systemie powszechnym wymusi bardziej radykalne rozwiązania w emeryturach policjantów i żołnierzy. Inaczej różnice w świadczeniach pogłębią się – pisze Grzegorz Osiecki w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Przepaść między wysokimi emeryturami dla służb mundurowych a niskimi osób będących w powszechnym systemie emerytalnym wciąż będzie się powiększać. Reforma emerytalna jest niewystarczająca – alarmują eksperci.
Już dzisiaj przeciętna emerytura mundurowa wynosi 3131 zł, – o 74 proc. więcej niż normalna – 1800 zł. W przyszłości różnice między świadczeniami mogą być dwu- a nawet trzykrotne – oczywiście na korzyść mundurówek.
Szansa na zmianę tych nierówności jeszcze istnieje, gdyż strategicznych decyzji rząd jeszcze nie podjął. Zapadną one prawdopodobnie w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Z naszych informacji wynika bowiem, że zmiany w emeryturach mundurowych mają wyjść z rządu łącznie z ustawą wydłużającą wiek emerytalny.
A wiek emerytalny – prócz wysokości samego świadczenia – to główna różnica pomiędzy tymi dwoma systemami. W systemie powszechnym, jeśli nawet osoba ubezpieczona zechce przejść na emeryturę częściową, może to zrobić dopiero w wieku 62 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna).
Projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o emeryturach mundurowych zakłada tymczasem, że prawo do emerytury mundurowej będzie przysługiwało po 55. roku życia i 25 latach służby.
Nie bez znaczenia jest też to, że zmiany w systemie powszechnym obejmą nie tylko nowo wchodzących na rynek pracy, lecz także już pracujących. Tymczasem nowy system emerytur mundurowych dotknie tylko tych, którzy wstąpią do służby już pod jego rządami. Dzisiejsi funkcjonariusze i żołnierze będą cieszyć się starym systemem ze względu na prawa nabyte. W praktyce oznacza to, że pierwsi żołnierze czy policjanci objęci nowymi zasadami na emeryturę przejdą w roku 2038 i właśnie wtedy będzie widać, jak olbrzymie różnice są między emeryturami cywilnymi a mundurowymi.
W docelowym modelu reformy systemu powszechnego stopa zastąpienia ma wynieść od niepełnych 30 proc. do nieco ponad 40 proc. średniej pensji, i to pod warunkiem, że emeryt będzie pracował do 67. roku życia. Emerytura mundurowa może wynosić nawet 75 proc. średniej pensji – ale nie z całego okresu służby, tylko z trzech lat. – Jeśli jednocześnie pojawiają się dwie reformy, z których jedna wydłuża wiek w systemie powszechnym, a druga zmienia nieznacznie warunki, to jest to sprzeczne z zasadą sprawiedliwości i bezstronności państwa – komentuje propozycje zmian dr Piotr Lewandowski.
Spora część ekonomistów najchętniej widziałaby włączenie służb mundurowych do systemu powszechnego, co wynika z reformy emerytalnej z 1999 r. i co jeszcze trzy lata temu zapowiadał rząd Donalda Tuska. Szereg krytycznych uwag do projektu zgłosiło też Ministerstwo Finansów. MF proponuje zaostrzenie propozycji resortu spraw wewnętrznych. Resortowi Jacka Rostowskiego nie podoba się ani sposób wyliczania podstawy emerytury (średnia z trzech lat, a nie z całej służby), ani wielkość stopy zastąpienia (powinna być zbliżona do tej z systemu powszechnego), ani wliczanie urlopu wychowawczego do okresu służby.

Więcej…

http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/608290,poglebi_sie_przepasc_miedzy_emeryturami_mundurowymi_a_powszechnymi_pora_

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT