NSZZP - KIM JESTEŚMY

 • inicjowanie i popieranie działań na rzecz stworzenia policjantom warunków do podnoszenia kwalifikacji i adaptacji społeczno-zawodowej,
 • ochrona policjantów i ich rodzin oraz rencistów i emerytów przed obniżeniem poziomu ich życia,
 • ochrona prawna policjantów,
 • wpływ na politykę kształtowania korzystnych warunków służby i płacy oraz innych świadczeń na rzecz policjantów,
 • ochrona interesów zdrowotnych policjantów, emerytów, rencistów i ich rodzin,
 • realizowanie przedsięwzięć zmierzających do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych policjantów,
 • zapewnianie wypoczynku po pracy, uprawiania kultury fizycznej i kolonii dla dzieci,
 • zapewnianie właściwych świadczeń chorobowych i emerytalno – rentowych,inne działania, mające istotny wpływ na ochronę zawodowych i socjalnych interesów policjantów, emerytów, rencistów oraz ich rodzin
 • Mundurowa ustawa emerytalna zmieniona. Prezydent podpisał nowelę w sprawie art. 15a

  InfoSecurity24: Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację tzw. ustawy zaopatrzeniowej, której celem jest uregulowanie zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury mundurowej i wojskowej – poinformowała w środę prezydencka kancelaria. To już prawie koniec legislacyjnej drogi jednej z najbardziej wyczekiwanych przez mundurowe Więcej…

  > SPRAWDŹ
 • MSWiA stawia na swoim w sprawie zmian w art. 15a

  Sejm przyjął niektóre poprawki Senatu do tzw. ustawy zaopatrzeniowej dla służb mundurowych i specjalnych. Przyjęte poprawki dotyczą m.in. kwestii traktowania pod względem uprawnień emerytalnych, w tym byłych funkcjonariuszy Inspekcji Celnej. Jest to zapewne zaskoczenie, przede Więcej…

  > SPRAWDŹ
 • Uzyskanie wyższej grupy jest równoznaczne z możliwością uzyskania wyższego stopnia

  Jeszcze na kwietniowym posiedzeniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów sceptycy wątpili w możliwość awansu w stopniu w związku z uzyskaniem wyższej grupy zaszeregowania. Zarząd Główny NSZZ Policjantów podzielił się tymi uwagami i powstała wykładnia, która wszelkie wątpliwości rozwiewa. Każdy policjant, który na skutek Więcej…

  > SPRAWDŹ
 • 32. Rocznica rejestracji NSZZ Policjantów

  11 maja 1990 r., jeden dzień po ogłoszeniu i wejściu w życie uchwalonej w dniu 6 kwietnia 1990 r. ustawy o Policji, Sąd Wojewódzki w Warszawie postanawia wpisać Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów do rejestru związków zawodowych (Sygn. Akt VII NS Rej Więcej…

  > SPRAWDŹ
 • Senat za związkowymi poprawkami do art. 15a

  W dniu dzisiejszym Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął Uchwałę w sprawie zmian dotyczących art. 15 a wraz z poprawkami wcześniej zgłaszanymi przez związki zawodowe z poszczególnych służb. Przeciwko poprawkom byli Senatorowie z PiS. Czekamy teraz na posiedzenie w Sejmie. O sprawie czytaj też: https://infosecurity24.pl/legislacja/senat-wniosl-poprawki-do-noweli-przepisow-w-sprawie-art-15a-co-na-to-poslowie

  > SPRAWDŹ
 • Uhonorowany za wybitne zasługi patriotyczne i aktywne wspieranie NSZZ Policjantów

  Zarząd Główny NSZZ Policjantów jest inicjatorem pomocy niesionej przez wszystkie formacje policyjne z krajów europejskich. Stał się centralą koordynacji pomocy dla Narodowej Policji Ukrainy. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż nie mógłby tej pomocy nieść tak skutecznie gdyby nie bezcenne Więcej…

  > SPRAWDŹ
 • Wyrównanie dla mundurowych po likwidacji ulgi dla klasy średniej

  Minister Artur Soboń zapewnia, że jeśli służby mundurowe wykażą gorsze traktowanie to będzie szansa wprowadzenie modyfikacji do planowanej nowelizacji przepisów podatkowych na etapie prac parlamentarnych. -Te słowa padły na wczorajszym posiedzeniu Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego, gdzie Więcej…

  > SPRAWDŹ
 • Posiedzenie RDS – “Polski Ład”, składka zdrowotna, a zarobki funkcjonariuszy

  Na dzień 21 kwietnia 2022 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” przy ulicy Limanowskiego 23 w Warszawie,  Przewodniczący Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego, Rafał Jankowski zwołał posiedzenie, którego tematem będzie szeroko rozumiany “Polski Ład”. W temacie głos Więcej…

  > SPRAWDŹ
 • Awans w stopniu to naturalna konsekwencja styczniowego awansu w grupie

  Szanowne Koleżanki i Koledzy, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do mianowania na kolejny wyższy stopień tych policjantów, którzy od dnia 1 stycznia 2022 r. uzyskali wyższą grupę zaszeregowania i wyższy mnożnik w obrębie grup od 2 do 6 (w kolejnych latach Więcej…

  > SPRAWDŹ
 • Art. 15a już po pierwszym czytaniu

  5 kwietnia 2022 r. w godzinach popołudniowych odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy, nowelizującego ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, druk sejmowy z dnia 21 marca 2022 r., Nr 2108. Procedowaniem chyba najsłynniejszego w tej chwili Więcej…

  > SPRAWDŹ
Do dnia policjanta pozostało
Dni
Godzin
Minut
Sekund

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Benedykt Nowak
przewodniczący
tel. 77 4223303

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT