NSZZP - KIM JESTEŚMY

  • inicjowanie i popieranie działań na rzecz stworzenia policjantom warunków do podnoszenia kwalifikacji i adaptacji społeczno-zawodowej,
  • ochrona policjantów i ich rodzin oraz rencistów i emerytów przed obniżeniem poziomu ich życia,
  • ochrona prawna policjantów,
  • wpływ na politykę kształtowania korzystnych warunków służby i płacy oraz innych świadczeń na rzecz policjantów,
  • ochrona interesów zdrowotnych policjantów, emerytów, rencistów i ich rodzin,
  • realizowanie przedsięwzięć zmierzających do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych policjantów,
  • zapewnianie wypoczynku po pracy, uprawiania kultury fizycznej i kolonii dla dzieci,
  • zapewnianie właściwych świadczeń chorobowych i emerytalno – rentowych,inne działania, mające istotny wpływ na ochronę zawodowych i socjalnych interesów policjantów, emerytów, rencistów oraz ich rodzin
Do dnia policjanta pozostało
Dni
Godzin
Minut
Sekund

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Benedykt Nowak
przewodniczący
tel. 77 4223303

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT