NSZZP - KIM JESTEŚMY

  • inicjowanie i popieranie działań na rzecz stworzenia policjantom warunków do podnoszenia kwalifikacji i adaptacji społeczno-zawodowej,
  • ochrona policjantów i ich rodzin oraz rencistów i emerytów przed obniżeniem poziomu ich życia,
  • ochrona prawna policjantów,
  • wpływ na politykę kształtowania korzystnych warunków służby i płacy oraz innych świadczeń na rzecz policjantów,
  • ochrona interesów zdrowotnych policjantów, emerytów, rencistów i ich rodzin,
  • realizowanie przedsięwzięć zmierzających do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych policjantów,
  • zapewnianie wypoczynku po pracy, uprawiania kultury fizycznej i kolonii dla dzieci,
  • zapewnianie właściwych świadczeń chorobowych i emerytalno – rentowych,inne działania, mające istotny wpływ na ochronę zawodowych i socjalnych interesów policjantów, emerytów, rencistów oraz ich rodzin
  • Doradca emerytalny i ekspert personalny w ZER MSWiA

    W związku z podjętą przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, i zaakceptowaną przez Kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, inicjatywą utworzenia stanowisk Doradcy Emerytalnego i Eksperta Personalnego w Zakładzie Emerytalno-Rentowym MSWiA informujemy, że w Zakładzie funkcjonują już doradcy emerytalni, którzy merytorycznie wspierają klientów przy wyliczaniu Więcej…

    > SPRAWDŹ
  • NSZZ Policjantów zainterweniowało w sprawie projektu rozporządzenia

    Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski spotkał się pilnie z Wiceministrem Maciejem Wąsikiem i zainterweniował  w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia Więcej…

    > SPRAWDŹ
  • Projekt rozporządzenia do poprawki

    Poniżej przedstawiamy treść opinii do projektu rozporządzenia ws. szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalenia wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego jaka jutro znajdzie się na biurku Komendanta Głównego Policji.   Więcej…

    > SPRAWDŹ
  • Wygrywamy i nie składamy broni

    (…) W ciągu mijającej kadencji NSZZ Policjantów zmieniło policyjny świat. Wszyscy pamiętamy billboardy z informacją, że policjant po szkole zarabia 2400 zł, a teraz dostaje 4000 zł. Wynegocjowaliśmy poprawę systemu emerytalnego, doprowadzając do likwidacji wymogu osiągnięcia 55. roku życia. Wzmocniliśmy ochronę Więcej…

    > SPRAWDŹ
  • Katastroficzne przepowiednie” o odejściach przesadzone? Wąsik: widzimy już pierwsze efekty zapowiedzi dodatku antyemerytalnego

    Widzimy pierwsze efekty zapowiedzi dodatku antyemerytalnego i rozmów ze związkami zawodowymi w służbach mundurowych. Wydaje się, że katastroficzne przepowiednie o pięciocyfrowych liczbach osób chcących przejść na emeryturę są daleko przesadzone – powiedział wiceszef MSWiA Maciej Więcej…

    > SPRAWDŹ
  • Imiennik czy numer? MSWiA wciąż milczy.

    INFOSECURITY24: Sprawa identyfikatorów na policyjnych mundurach – jak się wydaje – załatwiona powinna być już dawno temu. Wolę rozwiązania “problemu” – na który zwracał uwagę m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich – wyrażał bowiem zarówno komendant główny Policji gen. Więcej…

    > SPRAWDŹ
  • Wzięliśmy udział w odprawie kadry kierowniczej.

    W wyższej Szkole Policji w Szczytnie zakończyła się dziś dwudniowa narada kadry kierowniczej Policji. Komendant Główny wraz ze swoimi zastępcami posumowali ubiegły rok, oceniając sposób w jaki polska Policja wywiązała się ze wszystkich swoich zadań oraz poziom rozwoju osiągnięty Więcej…

    > SPRAWDŹ
  • Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę

    10 stycznia Rząd w trybie pilnym sprzyjał projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę! Teraz ustawa trafi do Sejmu RP. Numer projektu: UD477 Rodzaj dokumentu: Projekty ustaw Typ dokumentu: D – pozostałe projekty Informacje o przyczynach i potrzebie Więcej…

    > SPRAWDŹ
  • Nowe władze Forum Związków Zawodowych wybrane

    W dniach 9-10 stycznia 2023 roku w Warszawie, odbył się VI Kongres Forum Związków Zawodowych.  Podczas Kongresu wybrano nowe władze Forum Związków Zawodowych. Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych: Dorota Gardias Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych (alfabetycznie): Rafał Jankowski (Niezależny Samorządny Związek Więcej…

    > SPRAWDŹ
  • Spokoju, radości i chwili oddechu w 2023 roku

    Mijający rok był dla nas wszystkich prawdziwym wyzwaniem. Życzymy Ci więc, aby nadchodzący 2023 rok przyniósł jedynie to, co dobre! Niech wszystkie Twoje plany zawodowe owocują samymi sukcesami, a nowe pomysły kiełkują w głowie nieustannie. Niech każdy start zakończy Więcej…

    > SPRAWDŹ
Do dnia policjanta pozostało
Dni
Godzin
Minut
Sekund

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 47 861 33 00

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT