Struktura związku

Ze Statutu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów:§ 51.Związek jest ogólnokrajową, dobrowolną, samorządną organizacją zawodową zrzeszającą policjantów, emerytów i rencistów Policji, powołaną do reprezentowania i obrony ich interesów zawodowych i socjalnych.2. Związek w swojej działalności statutowej jest organizacją niezależną od kierownictwa służbowego, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.3.Związek działa poprzez organy i jednostki organizacyjne wymienione w Statucie.§ 9Celami Związku są: obrona praw, godności oraz interesów policjantów, emerytów i rencistów Policji.

PREZYDIUM ZARZĄDU:

E-mail: zw@nszzp.opole.pl

Przewodniczący – Benedykt NOWAK, tel. 513 039 855

Wiceprzewodniczący, Sekretarz – Mirosław ŁYŻNIAK, tel. 513 157 477

Wiceprzewodniczący, Skarbnik – Jacek ŁUSZCZEK, 509 730 603

Wiceprzewodniczący – Leszek KUBICKI

Wiceprzewodniczący – Artur KUŚ

Wiceprzewodniczący – Adam MADEJ

Wiceprzewodniczący – Mariusz TREJTEN

RZECZNIK PRASOWY ZW:

Benedykt NOWAK tel. 513 039 855, 77 422 33 03, Fax. 77 422 33 01

E-mailrzecznikprasowy@nszzp.opole.pl

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Benedykt Nowak
przewodniczący
tel. 77 4223303

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT