Blog

100% między innymi za kwarantannę oraz ustawowy obowiązek noszenia maseczek…

W załączniku zamieszczamy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, tzw. ustawy: “o dobrym samarytaninie” z dnia 19 października 2020′. Projekt reguluje między innymi: kwestie 100% uposażenia dla funkcjonariuszy za kwarantannę, izolację oraz izolacje domową w związku ze służbą, obowiązek noszenia Więcej…

Minister Zdrowia zapowiedział powrót płatnych L-4 dla funkcjonariuszy objętych kwarantanną lub izolacją

Możemy oczywiście wrócić do tego rozwiązania “covidowego”, ale nasza propozycja jest taka, by zmienić w ustawach pragmatycznych przepisy w taki sposób, by nie było już konieczności wprowadzania przepisów doraźnych. Zmieńmy prawo tak, by obowiązywało bez względu na to czy mamy do czynienia z epidemią koronawirusa, czy inną epidemią. Potrzebujemy Więcej…

Wirus nie omija mundurowych

Od chwili wprowadzenia obowiązku zakrywania nosa i ust policjanci ukarali za brak maseczki ponad 55 tysięcy osób, a prawie 200 tysięcy pouczyli – poinformował w niedzielę rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji inspektor Mariusz Ciarka. Przedstawił też dane o zakażeniach wśród funkcjonariuszy. –  Według nich od Więcej…

Wniosek o wydanie wytycznych postępowania policjantów wobec osób nieprzestrzegających ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych.

Realizując postanowienia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów podjęte w dniu 14 października 2020′ przewodniczący ZG zwrócił się do Komendanta Głównego Policji o wydanie wytycznych w sprawie postępowania policjantów wobec osób nieprzestrzegających ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych. Wydanie wytycznych jest konieczne w związku z wątpliwościami sygnalizowanymi przez policjantów oraz niejednolitym orzecznictwem sądów rozpatrujących Więcej…

Rada Ministrów wydała rozporządzenie określające ograniczenia, nakazy i zakazy w związku ze stanem epidemii.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wydane na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. Więcej…

Od 10 października zasady obowiązujące w strefie żółtej zostają rozciągnięte na cały kraj.

Jesienią dotarła do Polski druga fala koronawirusa. Rząd podjął decyzję, że od 10 października zasady obowiązujące dla strefy żółtej zostają wprowadzone na cały kraj. Obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej i komunikacji. Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju Podczas walki z koronawirusem najważniejsze jest nasze odpowiedzialne zachowanie Więcej…

NSZZ Policjantów sprzeciwia się zamrożeniu funduszu nagród w roku 2021′

Zarząd Główny NSZZ Policjantów skrytykował pomysł zamrożenia w przyszłorocznym budżecie funduszu nagród dla policjantów. W dniu 8 października 2020 r. do Marszałek Sejmu trafiła opinią Zarządu Głównego NSZZ Policjantów do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (druk sejmowy 641 z dnia 30.09.2020 r.). Więcej…