Komentarz Prezydium ZW NSZZ Policjantów w Opolu w sprawie powołania Adama Rapackiego.

Pan Minister Adam Rapacki w okresie pełnienia funkcji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nie do końca spełnił pokładane w nim przez policjantów nadzieje.      Nie był widoczny jako stronnik Policji walczący o poprawę warunków pracy i płacy “wyrywający” tak potrzebne w naszej formacji pieniądze z ministerialnej kasy. Wręcz przeciwnie, Więcej…