Porozumienie o współpracy z firmą „Poliglotus”!

Wojewódzki Zarząd Zakładowy NSZZ Pracowników Policji, oraz Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Opolu, podpisały w dniu 1 października 2013 roku porozumienie z Centrum Języków Obcych i Edukacji „Poliglotus” w Opolu.

 

 

 

Porozumienie przewiduje stałą współpracę w dziedzinie promowania szeroko rozumianej edukacji w tym nauki języków obcych, oraz doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Ze strony „Poliglotusa” umowę podpisał Właściciel/Dyrektor Pan Tomasz Górski, oferując jednocześnie 20 procentową zniżkę przy opłacie za prowadzone kursy językowe. Zniżka ta jest niezależna od innych prowadzonych akcji promocyjnych, a warunkiem jej uzyskania jest przynależność do jednej z organizacji związkowych będących stronami umowy.

Aby wystąpić o zniżkę przy opłacie za kurs należy dysponować zaświadczeniem o przynależności do organizacji związkowej, którego wzory złożyliśmy z Kolegom Januszem Bochenkiem w trakcie podpisywania umowy. Zaświadczenia można uzyskać w siedzibie związku w budynku KWP w Opolu.

Siedzibą firmy „Poliglotus” jest budynek przy ul. Reymonta 30 w Opolu (skrzyżowanie ulicy Reymonta i 1-go Maja). Ponadto firma posiada swoje filie w Nysie i Brzegu.

 

Zachęcamy Koleżanki i Kolegów do korzystania z usług firmy! Szczegóły na stronie internetowej „Poliglotusa” pod adresem: http://www.poliglotus.com.pl/.

Dodamy jeszcze że ze zniżek mogą również skorzystać członkowie najbliższej rodziny związkowca, tj. współmałżonek i jego dzieci.

 

Przewodniczący ZW

Benedykt Nowak

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT