17 września 2011 r. Euro-manifestacja we Wrocławiu

Pod hasłami „TAK dla europejskiej solidarności, TAK dla miejsc pracy i praw pracowniczych, NIE dla polityki cięć” we Wrocławiu w dniu 17 września br. demonstrować będą związkowcy z Polski i kilkudziesięciu krajów Europy. Organizatorem protestu jest Europejska Konfederacja Związków Zawodowych.

Decyzja o tej manifestacji zapadła w maju podczas ostatniego kongresu EKZZ, który odbył się w Atenach. Związkowcy z całej Europy będą domagać się zaprzestania polityki ustawicznych cięć socjalnych i obniżania wynagrodzeń. Zaprotestują przeciwko degradacji standardów społecznych.

Prezydium FZZ wraz Przewodniczącymi i przedstawicielami organizacji członkowskich podczas posiedzenia w dniu 18 sierpnia br. wyraziło akces uczestnictwa Forum w w/w manifestacji.

Obecnie w strukturach FZZ trwają przygotowania do Euro-manifestacji.

Zawirowania i spekulacyjne gry na rynkach finansowych stanowią realne zagrożenie dla stabilności gospodarczej Unii Europejskiej. EKZZ przypomina przywódcom politycznym, że mają obowiązek stanąć na wysokości zadania i podejmować odpowiedzialne decyzje, a nie oddawać inicjatywę rynkom finansowym i agencjom ratingowym.

Dziś Europa potrzebuje solidarności bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań na rzecz wprowadzenia mechanizmów wspierających inwestycje w realną odbudowę gospodarczą.
Tylko ogólnoeuropejska solidarność może dziś pomóc nam zabezpieczyć miejsca pracy, rozwój społeczny i przyzwoite standardy życia milionom naszych obywateli. Europa potrzebuje dziś przywódców z prawdziwego zdarzenia, zdolnych podejmować odważne i odpowiedzialne decyzje, które odwrócą obecny kierunek przemian.
Oto nasze przesłanie do ministrów finansów i gospodarki UE, którzy będą obradowali we Wrocławiu 16 i 17 września.

Żądamy odpowiedzialnych i odważnych decyzji oraz polityki zmierzającej do budowy Europy Socjalnej oraz uczciwego, zapobiegającego wykluczeniu systemu europejskiego zarządzania. Dlatego…

protestujemy przeciwko

 • Dyktatowi rynków finansowych i agencji ratingowych.
 • Polityce ustawicznych cięć socjalnych i obniżania wynagrodzeń.
 • Brakowi bezpieczeństwa socjalnego i bezrobociu, zwłaszcza wśród młodzieży.
 • Deregulacji standardów pracy i płacy oraz degradacji standardów społecznych.
 • Nieprzestrzeganiu zapisów układów zbiorowych i demontażowi dialogu społecznego.
 • Rozwarstwieniu społecznemu.

Chcemy europejskiej solidarności i wzmocnienia Europy Socjalnej. Dlatego…

Żądamy

 1. Stabilnego i bezpiecznego zatrudnienia.
 2. Poszanowania autonomii partnerów społecznych w sporach i negocjacjach.
 3. Realnego dialogu społecznego.
 4. Działań na rzecz wzrostu i ochrony siły nabywczej płacy.
 5. Gwarancji godziwego wynagrodzenia.
 6. Stabilnego systemu ochrony socjalnej gwarantującego rozwój społeczny i solidarność społeczną.
 7. Powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług publicznych.
 8. Gwarancji wyższych emerytur.

Chcemy europejskiej solidarności i zapewnienia zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Dlatego…

żądamy

 

 1. Wdrożenia mechanizmów ograniczających spekulacje i wspierających europejski plan odbudowy gospodarczej.
 2. Wprowadzenia podatku od transakcji finansowych i wykorzystania dostępnych instrumentów budżetowych na rzecz wzrostu inwestycji i zrównoważonego rozwoju.
 3. Likwidacji rajów podatkowych i przeciwdziałania fiskalnym oszustwom i defraudacjom.
 4. Rozwoju polityki przemysłowej opartej na technologiach niskoemisyjnych.
 5. Harmonizacji podstawy opodatkowania przedsiębiorstw z ustaleniem minimalnej stopy opodatkowania.

źródło: FZZ

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT