Badania policjantów wariografem bez dodatkowej presji

W badaniu psychofizjologicznym policjantów nie będzie już mógł uczestniczyć nikt poza osobą przeprowadzającą badanie. Dzięki temu funkcjonariusze sprawdzani wykrywaczem kłamstw unikną dodatkowej presji, którą wywołuje obecność osób trzecich.

Do tej pory przepisy pozwalały na obecność podczas takich badań kierownika komórki wydziału spraw wewnętrznych KGP lub osoby przez niego wyznaczonej. Takie badania przeprowadzane są m.in. podczas zmiany stanowiska na wyższe.

Zmiany wprowadza projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji, który właśnie został skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

Nowe przepisy określają również kto w Policji będzie przeprowadzał badania psychofizjologiczne podczas przyjęć do służby. Według projektu rozporządzenia będą to odpowiednie komórki organizacyjne Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Dodatkowo badania mogą przeprowadzać pracownicy laboratoriów kryminalistycznych w komendach wojewódzkich lub stołecznej Policji po odpowiednim przeszkoleniu. Usytuowanie miejsca prowadzenia badań poza komórkami prowadzącymi nabór, gwarantuje również obiektywizm wyników testu.

https://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/13100,Badania-wariografem-bez-dodatkowej-presji.html

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT