CBOS: poczucie bezpieczeństwa najwyższe od 1989 roku

CBOS: poczucie bezpieczeństwa najwyższe od 1989 roku70 proc. badanych uważa Polskę za bezpieczne miejsce do życia, a dziewięciu na dziesięciu ankietowanych deklaruje, że czuje się bezpiecznie w swojej okolicy – wynika z sondażu zrealizowanego przez CBOS.

 

Z danych zebranych przez CBOS wynika, że w ciągu ostatniego roku odsetek osób, według których w Polsce żyje się bezpiecznie wzrósł o 6 pkt proc.; obecnie pogląd taki wyraża 70 proc. ankietowanych. Jednocześnie maleje grupa, która uważa, że w kraju nie jest bezpiecznie – rok temu była to co trzecia osoba. Teraz deklarację taką złożyła mniej niż jedna czwarta badanych.

 

„Patrząc z dłuższej perspektywy można zauważyć, że po roku 1989 pogarszało się poczucie bezpieczeństwa. Stosunkowo najniższy jego poziom odnotowaliśmy w roku 2001, natomiast w kolejnych latach sytuacja pod tym względem poprawiała się. W ciągu ostatniej dekady ponad dwukrotnie wzrósł odsetek badanych oceniających, że Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie, a obecny poziom poczucia bezpieczeństwa należy do najwyższych od 1989 roku” – zauważa CBOS w komentarzu do wyników badania.

 

Bezpiecznie czują się przede wszystkim osoby najlepiej wykształcone, przedstawiciele kadry kierowniczej oraz specjaliści z wyższym wykształceniem. Wzrost poczucia bezpieczeństwa rośnie wraz z sytuacją materialną i wysokością miesięcznych dochodów ankietowanych. CBOS zaznacza, że ankietowani, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat byli ofiarą przestępstwa, rzadziej niż pozostali są zdania, że Polska jest bezpiecznym krajem.

 

W ciągu ostatnich pięciu lat mniej więcej co piąty badany (22 proc.) padł ofiarą jakiegoś przestępstwa. Wśród nich największą grupę stanowią osoby, które zostały okradzione (16 proc.), oraz u których dokonano włamania (8 proc.). Mniej osób deklaruje, że było ofiarą napaści lub rabunku oraz pobicia (po 3 proc.). Z sondażu wynika, że ofiarami przestępstw byli najczęściej mieszkańcy dużych miast, osoby niezadowolone ze swojej sytuacji materialnej, absolwenci wyższych uczelni oraz niepraktykujący religijnie.

CBOS podkreśla natomiast, że „od kilku lat na stabilnym i bardzo wysokim poziomie – najwyższym od końca lat osiemdziesiątych – utrzymują się oceny poziomu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania”. W badaniu 90 proc. ankietowanych wyraziło pogląd, że czuje się bezpiecznie w swoim otoczeniu. Największe poczucie bezpieczeństwa zadeklarowały osoby mieszkające na wsi, najmniejsze – mieszkańcy dużych miast. Również w tym przypadku badani, którzy byli w ostatnich latach ofiarami przestępstw, rzadziej postrzegają swoją okolicę jako bezpieczną.

45 proc. badanych wyraziło obawę, że może stać się ofiarą przestępstwa. Więcej, bo ponad połowa badanych deklarowała obawę, że ofiarą przestępstwa może stać się ktoś z ich rodziny (55 proc.). Obydwa wskaźniki wzrosły od ubiegłego roku o kilka punktów procentowych.

Lęk związany z przestępczością ma więcej kobiety niż mężczyzn; obawy takie częściej deklarowali badani o najlepszym wykształceniu oraz gorzej oceniający swoje warunki materialne. Stosunkowo rzadziej niż inni przestępczości obawiają się mieszkańcy wsi.

Prawie dwie piąte badanych odpowiedziało, że nie odczuwa zagrożenia ani dla siebie, ani dla swoich bliskich.

Sondaż przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 3–9 kwietnia 2014 roku na liczącej 1028 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

źródło: www.policja.pl

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT