Celnicy PL powołali Komitet Inicjatywy Ustawodawczej

Zamieszczamy pismo Związku Zawodowego Celnicy PL o powołaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej skierowane do FZZSM w celu poparcia równego traktowania funkcjonariuszy służb mundurowych i włączenia funkcjonariuszy celnych do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego.

 

Do pisma dołączamy obywatelski projekt ustawy z załącznikami, uzasadnienie wydania ustawy oraz druki wykazów do zbierania podpisów poparcia. Zapraszamy na stronę http://www.komitet.celnicy.pl/zbieraniepodpisow.html

Poniżej pismo Związku Zawodowego Celnicy PL adresowane do Przewodniczących związków zawodowych wchodzących w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i do wszystkich funkcjonariuszy służb mundurowych RP:

ZZ Celnicy PL- 50/15

Grzegorz Nems Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów

Mariusz Tyl Przewodniczący ZG NSZZ Straży Granicznej

Krzysztof Oleksak Przewodniczący ZZS „Florian”

Krzysztof Hetman Przewodniczący ZG NSZZ PP

Mieczysław Tuła Przewodniczący ZG NSZZ FiPW

Robert Osmycki Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność

Funkcjonariusze Służb Mundurowych RP

 

Koleżanki i Koledzy

 

Związek Zawodowy Celnicy PL uprzejmie informuje, że powołał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej zainicjowanej przez Związek Zawodowy Celnicy PL w celu poparcia równego traktowania funkcjonariuszy służb mundurowych i włączenia funkcjonariuszy celnych do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw z siedzibą w Nysie adres: 48-300 Nysa ul. Otmuchowska 50.

Z dniem 1 czerwca 2015r. Marszałek Sejmu RP przyjął nasze zawiadomienie i rozpoczęliśmy akcję zbierania min. 100 000 podpisów pod obywatelskim projektem ustawy.

Prosimy Was o koleżeńskie wsparcie w tej akcji na zasadzie solidaryzmu wszystkich służb mundurowych.

Prosimy o życzliwe przyjęcie Funkcjonariuszy Służby Celnej, którzy w niektórych lokalizacjach będą zwracać się do Funkcjonariuszy służb mundurowych o pomoc w tej sprawie. Już otrzymujemy sygnały o poparciu ze strony Funkcjonariuszy Waszych Służb i składaniu podpisów na załączonych wykazach, za co bardzo serdecznie dziękujemy.

Uprzejmie informuję, że projekt zmiany ustawy dotyczy tylko dopisania do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego funkcjonariuszy Służby Celnej, jako ostatniej służby mundurowej pozostającej poza tym systemem. Jest to więc jedynie domknięcie tej sprawy, której udzieliliście poparcia jako Federacja w 2012 roku, za co jeszcze raz serdecznie Wam dziękujemy.

Projekt ustawy przesyłamy Wam w odrębnym mailu, jak również zostanie przesłany każdemu zainteresowanemu jeżeli zwróci się z tym na maila slawomir.siwy@celnicy.pl

Jako Związek Zawodowy Celnicy PL, zdecydowanie największy jednolity Związek Zawodowy działający w Służbie Celnej, deklarujemy solidarnościowe poparcie Waszych akcji.

Mimo, iż nie zostaliśmy dotąd włączeni do zaopatrzeniowego systemu emerytalnego zawsze krytykowaliśmy pomysły byłego Ministra Finansów Pana Jacka Rostowskiego, który zgłaszał szkodliwe dla interesu publicznego i bezpieczeństwa obywateli pomysły włączenia służb mundurowych do systemu emerytalnego społecznego w ZUS. W tym zakresie zawsze możecie liczyć na naszą pełną lojalność.

Obawiamy się także, że interpretacja Ministerstwa Finansów wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015r. Sygn. K39/13 może zmierzać w przyszłości do podziału funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych na tych, którym przysługuje emerytura mundurowa i tych poza tym systemem. To oczywisty absurd, prowadzący do jawnych patologii, jednak urzędnicy w Ministerstwie Finansów mają tego rodzaju pomysły, a Trybunał Konstytucyjny orzekał już przy okazji tzw. emerytur pomostowych, że dopóki prawo do emerytury nie jest prawnie osiągnięte, nie ma mowy o prawach nabytych. Taka interpretacja TK może mieć także swoje zastosowanie w przypadku emerytur mundurowych, dlatego sprawa jest poważna.

Trybunał orzekł jednocześnie, że pełną swobodę w kształtowaniu systemu emerytur ma ustawodawca.

Prosimy Was o wsparcie naszej akcji i pomoc w zbieraniu podpisów. Prosimy o rozpowszechnienie niniejszego pisma wśród Funkcjonariuszy w Waszych formacjach.

Z pozdrowieniem:

Sławomir Siwy

Przewodniczący

ZZ Celnicy PL

źródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT