Chcesz być emerytem po 15 latach służby – musisz się pospieszyć

Komendy Policji w całej Polsce przeżywają oblężenie. Wszystko z powodu planowanych na przyszły rok zmian emerytalnych – w życie mają wejść przepisy wydłużające okres nabywania uprawnień emerytalnych z 15 do 25 lat służby, pod warunkiem ukończenia 55 lat.

Praca w policji dla wielu kandydatów jest marzeniem. Marzeniem, które koniecznie należy zrealizować, zanim zaczną obowiązywać przepisy, które wydłużą okres pracy o dodatkowych 10 lat.

Ci wszyscy, którzy widzą siebie w granatowym mundurze – muszą się zatem pośpieszyć.

Dlaczego warto być policjantem?

Powodów, by wybrać akurat te służby mundurowe jest wiele.

Przede wszystkim jest to zawód stabilny; jasno określona ścieżka rozwoju pozwala na awans i rozwijanie swoich umiejętności. Pod względem zarobkowym sytuacja prezentuje się następująco – wstępujący do policji mogą liczyć na zarobki rzędu 2000 – 2300 zł brutto, ci bardziej doświadczeni – około 3900 zł brutto.

Istotną zachętą do podjęcia pracy w policji jest również perspektywa wcześniejszej emerytury – już po 15 latach. Przynajmniej do końca tego roku.

Jakie kryteria musi spełniać kandydat na policjanta

Nie każdy może być policjantem. By móc wstąpić do służb mundurowych, należy spełnić szereg kryteriów, które są podstawą orzekania do przyjmowania nowych kandydatów.

Przede wszystkim pod uwagę brani są ci kandydaci, którzy spełniają następujące warunki:

  • posiadają polskie obywatelstwo,
  • posiadają nieposzlakowaną opinię,
  • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystają z pełni praw publicznych,
  • posiadają co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadają odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby,
  • dają rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • mają uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.policja.pl

Jak wygląda rekrutacja

Przyjęcie do służby jest procedurą kilkuetapową i czasochłonną, dlatego też warto wystarczająco wcześnie pomyśleć o złożeniu dokumentów. Jeśli kandydatura zostanie zaakceptowana, ruszają następne etapy rekrutacji:

1) Test wiedzy
2) Test sprawności fizycznej
3) Badania psychologiczne
4) Wywiad zorganizowany
5) Komisja lekarska
6) Ankieta bezpieczeństwa osobowego

Dla wielu osób bardzo ważna może być informacja, że przepisy dotyczące przyjęć do służby nowych kandydatów zostały zliberalizowane.

 Osoby, na które nałożono grzywnę w postępowaniu mandatowym, także mogą składać dokumenty do policji.

Kolejki na komendach

Planowana reforma służb mundurowych zachęciła wielu kandydatów, przede wszystkim młode osoby po skończeniu szkoły średniej lub studiów, do składania dokumentów.

Jednocześnie jednak wielu doświadczonych policjantów już teraz odchodzi ze służby w obawie, że obejmą ich nowe zasady emerytalne. Funkcjonariusze decydują się na wcześniejsze przejście na emeryturę, chociaż państwo zapewnia, że reforma ich nie dotknie
Jak wygląda sytuacja na komendach, zwłaszcza w większych miastach Polski? Przede wszystkim widoczny jest wzrost zainteresowania.

Dla przykładu: jak podaje Rzeczpospolita w 2010 roku kandydatów do pracy w śląskiej policji było ponad 4 tysiące, a w ubiegłym roku już o połowę więcej. W Warszawie od początku tego roku już wpłynęło ponad 300 wniosków.

Przewiduje się, że w tym roku przyjętych do pracy w Policji zostanie ponad 5 tysięcy kandydatów. Będą to ostatnie tury osób, które mogą skorzystać z wcześniejszych przywilejów emerytalnych.

źródło: Gazeta Prawna

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT