Decyzja Prezydium ZG NSZZP dot. podwyżek

Decyzja Prezydium ZG NSZZ Policjantów w sprawie realizacji zapowiedzianej w expose podwyżki poprzez podniesienie wszystkim policjantom dodatku za stopień.

Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r.
ZZ-68/2012

Decyzja Nr 198/V/2012
Prezydium ZG NSZZ Policjantów

Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, biorąc pod uwagę stanowisko Prezesa Rady Ministrów zawarte w expose 18 listopada 2011 roku, że zamiarem rządu jest wprowadzenie od 1 lipca 2012 roku podwyżki uposażeń wszystkich policjantów o około 300 złotych miesięcznie, a także po zapoznaniu się z pismem Komendanta Głównego Policji l.dz. FU-670/12 z 25 stycznia br.:

wnioskuje o realizację podwyżki, polegającej na podniesieniu wszystkim policjantom dodatku za posiadany stopień policyjny o jednolitą kwotę 300 złotych.

Uzasadnienie:

Prezydium ZG NSZZ Policjantów uważa, że dodatek za stopień policyjny jest dodatkiem o charakterze stałym i jego podniesienie o jednakową kwotę wszystkim funkcjonariuszom w pełni zrealizuje wyrażoną w expose premiera ideę objęcia podwyżką wszystkich policjantów i w takiej samej wysokości. Taki sposób realizacji podwyżki bez wątpienia będzie motywował policjantów do lepszej służby. Należy zwrócić uwagę, że dodatek za posiadany przez policjanta stopień policyjny nie był waloryzowany od wielu lat.

Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów
/-/Antoni DUDA

Wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów
/-/Tomasz Krzemieński

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT