Decyzje Prezydium ZG NSZZ Policjantów

Obradujące we wtorek 3.04.2012′ Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów podjęło następujące decyzje.

Warszawa, dnia 3.04.2012 r.

ZZ-215/2012

Decyzja Nr 210/V/2012
Prezydium ZG NSZZ Policjantów

W celu realizacji uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów w Szczyrku w sprawie podjęcia starań o ustanowienie finansowego dodatku dydaktycznego, powołania biura prasowego ZG NSZZ Policjantów oraz wypracowania stanowiska w związku z publicznymi wypowiedziami Ministra Finansów Jacka Rostowskiego na temat systemu emerytalnego służb mundurowych, Prezydium ZG NSZZ Policjantów powołuje zespół w składzie: Tomasz Krzemieński, Józef Partyka, Grzegorz Nems, Marian Boguszyński, Dorota Cyma – Końska.

Przewodniczący
Zarządu Głównego NSZZ Policjantów  
Antoni DUDA
Wiceprzewodniczący                 
Zarządu Głównego NSZZ Policjantów                  
Tomasz Krzemieński

———————————

Warszawa, dnia 3.04.2012 r.

ZZ-212/2012

Decyzja Nr 207/V/2012
Prezydium ZG NSZZ Policjantów

W celu realizacji uchwał ZG NSZZ Policjantów nr 195/V/2012 (wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych z wnioskiem o dokonanie zmian w projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby policjantów), nr 196/V/2012 (zwrócenie się do Komendanta Głównego Policji i Ministra Spraw Wewnętrznych z żądaniem opracowania i przedstawienia do konsultacji ze stroną społeczną projektu regulacji prawnej dot. zasad wzrostu dodatku służbowego) i nr 198/V/2012 (wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych o wyasygnowanie środków na dopłaty do żłobków dla dzieci do lat 3 funkcjonariuszek Policji), Prezydium ZG NSZZ P powołuje zespół w składzie: Antoni Duda, Andrzej Szary, Jerzy Kostrzewski, Janusz Łabuz.

Przewodniczący
Zarządu Głównego NSZZ Policjantów  
Antoni DUDA
Wiceprzewodniczący                 
Zarządu Głównego NSZZ Policjantów                  
Tomasz Krzemieński

———————————-

Warszawa, dnia 3.04.2012 r. 

ZZ-218/2012

Decyzja Nr 213/V/2012
Prezydium ZG NSZZ Policjantów

W celu współpracy z poselskim zespołem ds. służb mundurowych, Prezydium ZG NSZZ Policjantów powołuje zespół w składzie: Antoni Duda, Tomasz Krzemieński, Józef Partyka, Jerzy Kostrzewski, Janusz Łabuz, Marian Boguszyński, Grzegorz Nems, Lucjan Dutkiewicz.

Przewodniczący
Zarządu Głównego NSZZ Policjantów  
Antoni DUDA
Wiceprzewodniczący                 
Zarządu Głównego NSZZ Policjantów                  
Tomasz Krzemieński


Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT