Deklaracja „Dzień Akcji i Solidarności EKZZ na rzecz Kontraktu Socjalnego dla Europy”

Komitet Wykonawczy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych na swoim posiedzeniu 17 października 2012 roku wezwał do zorganizowania 14 listopada 2012 roku dnia akcji i solidarności w postaci strajków, demonstracji, wieców i innych akcji mobilizujących europejski ruch związkowy na rzecz wsparcia polityki EKZZ tak, jak zostało to określone w Kontrakcie Socjalnym dla Europy.

 

CZŁONKOWIE

ZARZĄDU GŁÓWNEGO

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

/wg rozdzielnika/

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

uprzejmie informuję, że 17 października 2012 roku Komitet Wykonawczy EKZZ wezwał organizacje członkowskie do zorganizowania w dniu 14 listopada 2012 roku – akcji solidarnościowej polegającej na organizacji strajków, demonstracji, wieców i innych akcji mobilizujących europejski ruch związkowy na rzecz wsparcia polityki EKZZ określonej w Kontrakcie Socjalnym dla Europy.

Kontrakt Socjalny dla Europy jest odpowiedzią europejskiego ruchu związkowego, na kryzys oraz prowadzone dotychczas metody walki z nim, jakie od czterech lat narzucają nam neoliberalne rządy europejskie. Cztery lata okazały się niestety doświadczeniami na „żywym” organizmie – obywatelach, pracownikach, ich prawach. Dziś, pomimo braku pozytywnych efektów dotychczasowych działań, nadal planuje się cięcia w sferze społecznej, kosztem obywateli.

Dlatego odpowiadając na apel władz Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, chcąc solidaryzować się z naszymi przyjaciółmi związkowcami z całej Europy, zwracam się do Was, Koleżanki i Koledzy, o przygotowanie w Waszych organizacjach i zakładach pracy akcji solidarnościowych z europejskim ruchem związkowym. Mogą to być manifestacje, pikiety, a także nagłośnienie akcji w Waszych biuletynach lub też tablicach związkowych. Na stronie internetowej www.fzz.org.pl na bieżąco zamieszczać będziemy wszelkie dodatkowe informacje o planowanym dniu akcji i solidarności.

Najważniejszym wydarzeniem – kulminacją podejmowanych przez nas działań w ramach europejskiej akcji solidarnościowej, będzie udział w dniu 14 listopada br. w manifestacji przed budynkiem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5).

W związku z powyższym proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie i podanie liczby osób z Waszych organizacji, które będą uczestniczyć w tym wydarzeniu. Odpowiedź proszę przesłać w terminie do dnia 6 listopada do Biura FZZ w Bydgoszczy (tel. 52/371 83 33, 52/342 18 71; e-mail: biuro@fzz.org.pl lub sekretariat@fzz.org.pl )

W celu umacniania europejskiego ruchu związkowego – w dniu 14 listopada bądźmy silni i zjednoczeni – wszyscy razem w całej Europie!

Z poważaniem,

PRZEWODNICZĄCY

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Tadeusz Chwałka

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT