I posiedzenia Sejmu i Senatu RP VIII kadencji

Znalezione obrazy dla zapytania sejm RPInauguracyjne posiedzenia Sejmu i Senatu nowej kadencji odbędą się 12 listopada – poinformowała Małgorzata Sadurska, minister w kancelarii prezydenta podczas konferencji prasowej.

 

Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek postanowienie o zwołaniu pierwszego posiedzenia Sejmu 12 listopada, o godz. 13:00 – powiedziała Sadurska . Dodała, że na prowadzącego posiedzenie prezydent wyznaczył marszałka seniora Kornela Morawieckiego.

Prezydent zdecydował, że tego samego dnia, o godz. 17:00 odbędzie się pierwsze posiedzenie Senatu. Poprowadzi je senator senior Barbara Borys-Damięcka.

Pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu zwołuje prezydent na dzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia wyborów; po tegorocznych wyborach inauguracyjne posiedzenia najpóźniej muszą więc odbyć się 24 listopada. Na pierwszym posiedzeniu Sejmu nowej kadencji dotychczasowy premier składa dymisję.

Posłowie i Senatorowie złożą ślubowanie.

Premiera i rząd wybiera Sejm

W tym konstytucyjnym kroku kandydata na premiera może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów. Termin zgłaszania kandydatów wyznacza marszałek Sejmu. Wcześniej odbywają się konsultacje, uzgodnienia, które mają na celu przedstawienie takiej propozycji, która cieszyłaby się poparciem bezwzględnej większości, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Sejm na wybór premiera i rządu ma 14 dni.

Prezydent powołuje premiera i rząd; do wotum zaufania potrzebna zwykła większość

Jeżeli Sejmowi nie udałoby się stworzyć rządu, wtedy prezydent w ciągu 14 dni powołuje premiera i na jego wniosek członków rządu oraz odbiera od nich przysięgę.

Po powołaniu przez prezydenta Rada Ministrów ma 14 dni na uzyskanie w Sejmie wotum zaufania. W tym konstytucyjnym kroku Sejm udziela rządowi wotum zaufania zwykłą większością głosów, (w dwóch poprzednich krokach konieczna jest większość bezwzględna) w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Jeśli za trzecim podejściem nie uda się wyłonić rządu, prezydent musi skrócić kadencję Sejmu i zarządzić wybory. Wówczas prezydent wyznacza datę wyborów na dzień przypadający nie później niż w 45 dniu od dnia zarządzenia skrócenia kadencji.

 

źródło: TVP Info

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Benedykt Nowak
przewodniczący
tel. 77 4223303

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT