I spotkanie kierownictwa MSWiA ze związkami zawodowymi

18 grudnia br. odbyło się pierwsze spotkanie kierownictwa MSWiA z przedstawicielami związków zawodowych działających w resorcie.

 

Podczas spotkania Minister Mariusz Błaszczak oraz wiceminister Jarosław Zieliński wysłuchali postulatów i propozycji zgłoszonych przez stronę związkową, deklarując gotowość resortu do prowadzenia uzgodnień i wspólnych prac ze stroną społeczną.

Przedstawiciele związków poruszyli m.in. kwestie dotyczące podwyżek wynagrodzeń od 1 stycznia 2016 r. w tym wysokości i zasad podziału środków, konieczności uchwalenia nowej ustawy modernizacyjnej dla służb resortu, dysproporcji w wysokości wynagrodzeń pracowników cywilnych formacji oraz zmian w przepisach tzw. ustawy o L-4.

Minister Mariusz Błaszczak poinformował, iż opracowany zostanie projekt nowej ustawy modernizacyjnej, która będzie tworzona w porozumieniu ze stroną związkową w ramach prac specjalnej grupy roboczej. Strona społeczna zgłosiła ponadto postulat rozszerzenia Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA na poszczególne województwa.

Minister wstępnie przychylił się do propozycji aby przyszłoroczne podwyżki dla funkcjonariuszy miały charakter kwotowy i były wypłacane w jednakowej wysokości dla każdego. Realizacja podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników resortu nastąpi niezwłocznie po uchwaleniu ustawy budżetowej, z mocą od 1 stycznia 2016 roku. Przeprowadzona również zostanie analiza obowiązujących rozwiązań w zakresie zwolnień lekarskich funkcjonariuszy. Przez związki zawodowe zgłoszony został także postulat 90-dniowego okresu karencji w skali roku, podczas którego zwolnienie funkcjonariusza byłoby płatne 100 %.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących związków zawodowych

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów;

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej;

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa;

Związek Zawodowy Strażaków „Florian”;

Krajowa Sekcja Pożarnictwa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”;

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji;

Związek Zawodowy Pracowników Policji z siedzibą w Katowicach;

Związek Zawodowy Pracowników Cywilnych MSWiAP;

Niezależny Związek Zawodowy Policji;

NSZZ „Solidarność” Pracowników Cywilnych Policji.

 

Źródło: https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/14001,Pierwsze-spotkanie-kierownictwa-resortu-z-przedstawicielami-zwiazkow-zawodowych.html

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT