Jest odzew na wniosek ZG NSZZ Policjantów

Jest odzew medialny na wniosek ZG NSZZ Policjantów do Komendanta Głównego Policji w sprawie stworzenia programu edukacyjnego, którego celem będzie kształtowanie właściwych postaw obywateli wobec funkcjonariuszy.

 

Gazeta Wyborcza w dzisiejszym wydaniu informuje o wniosku ZG NSZZ Policjantów pisząc iż, „policyjne związki zawodowe chcą kampanii społecznej. Cel: mniejsza agresja wobec funkcjonariuszy”.

Gazeta przywołuje swój czwartkowy artykuł, w którym zaprezentowała drastyczne fragmenty badań dotyczących agresji werbalnej wobec funkcjonariuszy, jakie przeprowadziła prof. Jadwiga Stawnicka – filolog z Uniwersytetu Śląskiego wespół z nadkomisarzem Dawidem Kaszubą – naczelnikiem wydziału prewencji KW w Katowicach.

Gazeta myli się wszakże pisząc, iż to po tym artykule Zarząd Główny NSZZ Policjantów wystąpił do Komendanta Głównego Policji ze swoim wnioskiem. Prawda jest taka, że z takim wnioskiem ZG występował już wcześniej, gdy komendantem głównym był gen.insp. Andrzej Matejuk. Ówczesnemu wnioskowi NSZZ Policjantów nie nadano właściwej inicjatywy.Cytowany przez GW rzecznik prasowy KGP obiecuje, że wniosek ZG NSZZ Policjantów zostanie rozpatrzony.

Cytowany przez GW przewodniczący ZG NSZZ Policjantów Antoni Duda przywołuje przykład podobnej akcji przeprowadzonej w Hiszpanii, w następstwie której odnotowano spadek przypadków przestępstw popełnianych przeciwko funkcjonariuszom. Antoni Duda wyjaśnia, że związkowcy nie chcą wywoływać w Polakach poczucia strachu, że kontakt z policjantami może skutkować problemami prawnymi. „Chcemy tylko, aby wreszcie zaczęto szanować ludzi, którzy z narażeniem życia dbają o bezpieczeństwo”

Gazeta cytuje też podane przez policyjnych związkowców statystyki, z których wynika, że agresja słowna bardzo łatwo przeradza się z agresję fizyczną. W 2008 r. pobito 341 policjantów. Dwa lata później już prawie 800. – Policjant nie musi być przyjacielem, ale nie powinno się go traktować jak wroga – mówi szef NSZZ Policjantów.

Z zainteresowaniem czekamy na reakcję Komendanta Głównego Policji. Taka akcja, jeśli miałaby zostać podjęta musi być dobrze przygotowana. Inna sprawa to znalezienie środków na emisję spotów zawierających treści kierowane do społeczeństwa, jak i na billboardy. Warto też wpisać nową akcję w dotychczas prowadzone inicjatywy policyjne i zwłaszcza w spotkania z młodzieżą.

źródło: ZG

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT