Jest rozporządzenie MSW o podwyżkach!

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia______________________2012 r.

 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

Na podstawie art. 101 ust. 2, art. 102 i art, 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz 1687, z późn.zm) zarządza się, co następuje:

Par. 1

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz.U. Nr 152, poz. 1732 z późn.zm.) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Par. 2

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.

Minister Spraw Wewnętrznych

W porozumieniu:

Minister Pracy i Polityki Społecznej

 

Uzasadnienie:

Zmiana powyższego rozporządzenia jest następstwem planowanej z dniem 1 lipca 2012 r. podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Policji o 300 zł. Wynika ona ze zwiększenia wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów z 2,65 do 2,87 dokonanej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r. Uwzględniając założenia do podwyżki określone w expose Prezesa Rady Ministrów, wygłoszonym w Sejmie RP w dniu 18 listopada 2011 r. w projekcie niniejszego rozporządzenia zaproponowano jednolitą podwyżkę dodatku za posiadany stopień policyjny o 300 zł dla wszystkich funkcjonariuszy.

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT