Jest uchwała NSA w sprawie rónoważnika za remont mieszkania dla emerytów!

Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę w składzie siedmiu sędziów, według której emerytowani policjanci nie mają prawa do otrzymania równoważnika pieniężnego za remont mieszkania służbowego. A postępowanie administracyjne wszczęte przez byłego funkcjonariusza kończy się umorzeniem.

 

 

 

W tej sprawie interweniował Rzecznik Praw Obywatelskich, do którego napływały skargi od emerytowanych policjantów, którym sądy i organy administracyjne odmawiały przyznania równoważnika pieniężnego za remont mieszkania. Skarżący powoływali się na orzeczenia, które były pozytywne dla innych funkcjonariuszy.

Podstawa odmów był uchylony w styczniu 2006 roku paragraf 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 28 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont przyznanego lokalu.

 

Pytanie prawne skierowane do NSA przez Rzecznika Praw Obywatelskich poparł prokurator. Zdaniem prok. Prokuratury Generalnej Bożeny Kiecol w sytuacji pozostawania w obrocie decyzji o przyznaniu równoważnika pieniężnego nie jest dopuszczalne wydawanie decyzji o odmowie przyznania takich kwot lub umarzanie postępowania.

Jednak innego zdania był NSA, który stwierdził w uchwale podjętej 25 listopada, że po wejściu w życie rozporządzenia z 28 grudnia 2005 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont przyznanego lokalu postępowania o zwrot równoważnika wszczęte przez emerytowanego funkcjonariusza podlega umorzeniu. Mimo pozostawania w obrocie prawnym decyzji w sprawie przyznania tego równoważnika.

W uzasadnieniu sąd podkreślił, że umorzenie postępowań w tej kwestii nie narusza praw nabytych funkcjonariuszy. Świadczenie wypłaty równoważnika pieniężnego nie odbywa się w sposób ciągły, ale wymaga każdorazowo, co roku złozenia oświadczenia. NSA rozdzielił dwie formy przyznania równoważnika: pierwsza to decyzja o przyznaniu, a druga to wypłata, czyli czynność materialno-prawna. Decyzję pierwszą podejmuje Komendant Głowny Policji, a drugą – właściwa jednostka. Jeśli z ustawy wykreślono przepis o prawie do równoważnika, to decyzje o jego przyznaniu tracą podstawę prawną i stają się niepraworządne – podkreślił prof. Roman Hauser.

 

Sygnatura akt I OPS 9/13, uchwała 7 sędziów z 25 listopada 2013 r.

źródło:  NSA

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Benedykt Nowak
przewodniczący
tel. 77 4223303

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT