Kiedy wypłacą mundurówkę?

Od 5767 zł dla admirała,  po 2618 zł dla żołnierza, mężczyzny w stopniu starszego oficera pracującego w sztabie do 392 zł dla szeregowego zawodowego, który nie przesłużył 24 miesięcy.

 

Tyle wyniesie równoważnik pieniężny za umundurowanie i wyekwipowanie, w tym za czyszczenie, który zza 2015 r. zostanie wypłacony do końca I kw. pod warunkiem publikacji w Dzienniku Ustaw.

Do tej pory – po pięciu miesiącach konsultacji międzyresortowej i uzgodnień w Rządowym Centrum Legislacyjnym – nie zostało jeszcze opublikowane rozporządzenie MON w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz kandydatom na żołnierzy w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze. Należy przypomnieć, że jest to akt wykonawczy do uchwalonej 11 października 2013 r. ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 , poz. 1355). Nowe przepisy powinny być wydane w ciągu roku od wejścia w życie ustawy, czyli do połowy listopada 2014 r. Projekt rozporządzenia został zamieszczony na stronie MON w połowie sierpnia 2014 r. Dwa miesiące później, Departament Prawny MON informował Rządowe Centrum Legislacyjne , że projekt został uzgodniony z wszystkimi członkami Rady Ministrów. W grudniu 2014 r.

Od 4 grudnia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie MON z 31 października w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów, które w tym samym czasie procedowano co popularną mundurówkę. Wydawać by się mogło, że rozporządzenie ustalające wysokość równoważnika pieniężnego za umundurowanie i wyekwipowanie oraz przesuwające termin wypłaty na I kw. każdego roku powinno obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. A tu cisza. Jak poinformowano nas w Departamencie Prawnym, nowe przepisy zostały podpisane przed Świętami Bożego Narodzenia przez szefa MON i zostały odesłane do ministra finansów. Jednocześnie zapewniono portal, że nie wprowadzono zmian merytorycznych, poza ustaleniem, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. To ważny zapis, bowiem wypłata mundurówki powinna nastąpić do końca marca 2015 r.

Nowe przepisy mają zastąpić rozporządzenie MON z 11 lutego 2013 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (Dz. U. z 2013 r. póz. 250).

Równoważnik sztabowy

Zgodnie z przyjętymi w resorcie obrony narodowej kierunkami rozwoju żołnierskiego umundurowania m.in. postanowiono zróżnicować należności pomiędzy żołnierzami sztabów czy wybranych instytucji a innymi jednostkami wojskowymi. Do tej pierwszej grupy zaliczono wojskowych pełniących służbę w dowództwach i sztabach od szczebla korpusu (flotylli), inspektoratach, wojewódzkich sztabach wojskowych, komendach uzupełnień, orkiestrach wojskowych, komórkach organizacyjnych MON i instytucjach naukowych Otrzymają oni spodnie wyjściowe sztabowe i spodnie letnie sztabowe, które mają być wykonane z materiałów o wysokiej odporności na zagniecenia.

W rezultacie przyjęte w projekcie rozporządzenia nowe stawki równoważnika mundurowego wprowadzają podział na żołnierzy sztabowych oraz służących w innych jednostkach wojskowych. Zazwyczaj mundurówka sztabowca będzie wyższa niż w linii. Na przykład starszy oficer w sztabie Wojsk Lądowych otrzyma 2618 zł mundurówki, zaś pozostali – 2519 zł ( mężczyzna), natomiast w Siłach Powietrznych odpowiednio: 2942 zł i 2877 (kobieta). Z kolei podoficer w stopniu chorążego służący w Marynarce Wojennej otrzyma 2662 zł za pracę sztabie oraz 2547 zł w pozostałych jednostkach. Identyczne stawki przyjęto dla admiralicji ( po 5767 zł) – niższą mundurówkę otrzyma generalicja Wojsk Lądowych służąca w sztabach ( 4363 zł) niż w pozostałych jednostkach ( 4495 zł).

Zmiany w kalkulacji

To nie są jedyne czynniki, które będą mieć wpływ na kalkulację wysokości poszczególnych równoważników. Inne m.in. zmiany to:

– wykreślenie z należności żołnierzy pozostałych jednostek wojskowych spodni wyjściowych i ich pozostawienie na wyposażeniu, jako należności dodatkowej, tylko żołnierzom w sztabach czy wybranych instytucji,

– zwiększenie normy koszulo-bluz wyjściowych dla żołnierzy sztabowych,

– zwiększenie nasycenia mundurów polowych (ćwiczebnych) dla żołnierzy jednostek wojskowych,

– wykreślenie z należności: płaszcza letniego oraz płaszcza sukiennego i zastąpienie ich płaszczem całorocznym, a także koszul wyjściowych w kolorze khaki i kolorze stalowym oraz bluzy-olimpijki (z należności dla żołnierzy wojsk lądowych i marynarki wojennej) i koszulo-bluzy z długimi rękawami w kolorze białym (z należności dla żołnierzy wojsk lądowych i sił powietrznych),

– wprowadzenie przyborów do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia dla żołnierzy pełniących służbę kandydacką,

zróżnicowanie sposobu wykonania oznak stopni wojskowych i orłów wojskowych na nakryciach głowy do ubioru galowego i wyjściowego żołnierzy Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, jednostek powietrznodesantowych, kawalerii powietrznej, obrony wybrzeża, Żandarmerii Wojskowej oraz 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, Centrum Operacji Specjalnych i jednostek specjalnych,

– wprowadzenie przepisu, iż naramienniki do koszulo-bluz wyjściowych nosi się wyłącznie w kolorze spodni.

Wyższa mundurówka dla szeregowego dopiero po ….2 latach służby

W nowych przepisach proponuje się ponadto wydłużenie okresu, po którym szeregowemu zawodowemu przysługiwać będzie wyższy równoważnik pieniężny za przedmioty umundurowania galowego i wyjściowego z 18 na 24 miesiące. Mundurówka dla szeregowego ( kobiety i mężczyzny) ze stażem do 24 miesięcy służby pracującego w sztabie wyniesie 392 zł ( obecnie 358 zł) lub 524 zł ( w pozostałych jednostkach). Po dwóch latach odpowiednio: 2431 zł dla mężczyzny szeregowego z Wojsk Lądowych oraz 2703 zł ( dla kobiety). Generalnie, jedni na tym zyskają w stosunku do obecnych stawek ( np. o 48 zł w przypadku oficerów starszych – mężczyzn z Sił Powietrznych) lub nieznacznie stracą

W projekcie rozporządzenia MON nie przewidziano wypłaty równoważnika za okres: urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także przebywania w rezerwie kadrowej, jeżeli w tym czasie nie będą wykonywane przez żołnierza obowiązki służbowe.

I co najważniejsze. Wypłata równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze oraz za ubiory cywilne nastąpi do końca pierwszego kwartału roku kalendarzowego. Innymi słowy służby finansowe i mundurowe w resorcie obrony narodowej wycofały się z krytykowanego przez żołnierzy eksperymentu, kiedy to wypłata mundurówki nastąpiła w II kw., ale nie później niż do 30 czerwca br.

źródło: ZG

 

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT