Komentarz Biura Prasowego ZG NSZZP po spotkaniu w MSW

Po spotkaniu w MSW – komentarz Biura Prasowego ZG NSZZ Policjantów

 

2 grudnia br. miało miejsce spotkanie Minister Spraw Wewnętrznych Teresy Piotrowskiej z przedstawicielami organizacji wchodzących w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, a także Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. NSZZ Policjantów reprezentowali Przewodniczący ZG NSZZ P Grzegorz Nems oraz wiceprzewodniczący ZG Tomasz Krzemieński i Józef Partyka.

Przebieg spotkania został dość dokładnie opisany w zamieszczonym na naszej stronie komunikacie MSW. Kilka kwestii wymaga jednak uściślenia i doprecyzowania:

1) To dobrze, że Minister Teresa Piotrowska zdementowała krążące w środowisku służb mundurowych informacje o zmianach w systemie naliczania emerytur mundurowych. Bardzo dobrze również, że w resorcie trwają prace nad zmianą zasad naliczania dodatku za wysługę lat, które mają motywować i zachęcać funkcjonariuszy do dłuższego pozostawania w służbie. Warto jednak przypomnieć (co przypomniał zresztą podczas spotkania pełnomocnik ministra spraw wewnętrznych ds. kontaktów ze związkami zawodowymi), że prace te są prowadzone w wyniku nacisku wszystkich organizacji wchodzących w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

2) Nowa ustawa modernizacyjna, o której była mowa na spotkaniu, miałaby zarówno zastąpić kończący się niedługo Program Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji, jak i stanowić kontynuację ustawy o modernizacji Policji i innych służb mundurowych z lat 2007 – 2009. W ustawie tej ponad wszelką wątpliwość należałoby przewidzieć środki na kontynuację wdrażania motywacyjnego systemu płac w służbach mundurowych. W chwili obecnej, po kilkuletnim zamrożeniu płac, uposażenia funkcjonariuszy w coraz większym stopniu są dla nich źródłem stresu zamiast dostarczać im satysfakcji, na którą na pewno zasługują patrząc na efekty pracy i wysokie oceny ze strony społeczeństwa.

3) Szefowa MSW rzeczywiście odniosła się do postulatu o podwyżki uposażeń, jednak póki co jedyna informacja, jaką otrzymaliśmy na ten temat jest taka, że w projekcie budżetu na rok 2015 nie przewidziano środków na ten cel. Warto zatem jeszcze raz przypomnieć, że w expose z 2011 roku Prezes Rady Ministrów Donald Tusk zapowiedział wyraźnie, że regulacja uposażeń z roku 2012 będzie miała swój dalszy ciąg pod koniec obecnej kadencji parlamentu, tzn. w roku 2015. NSZZ Policjantów skorzysta z wszelkich dostępnych prawem środków, aby wyegzekwować obietnicę Premiera.

4) Podczas spotkania przedstawiciele ZG NSZZ Policjantów odnieśli się do kwestii obowiązującego rozporządzenia MSW ws. ekwiwalentu w zamian za umundurowanie, zwracając uwagę, że w świetle jego zapisów funkcjonariusze zatrudnieni na tych samych stanowiskach otrzymują różne stawki równoważnika. Podkreślili, że rozporządzenie obowiązujące wcześniej nie wprowadzało takich różnic, należałoby więc przywrócić zasady wypłaty „mundurówki” zgodne z tamtym przepisem i niedyskryminujące dla żadnej ze służb występujących w ramach Policji.

źródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT