Komisja Senacka odrzuciła projekt ustawy o L-4!!!

Komisja Senacka odrzuciła projekt ustawy o L-4!!!Po burzliwej dyskusji komisja senacka Praw Człowieka, Praworządności i Petycji odrzuciła rozpatrywany projekt ustawy o L-4 służb mundurowych, co jest wydarzeniem bez precedensu, biorąc pod uwagę dotychczasowy przebieg prac legislacyjnych nad projektem ustawy ws. zwolnień lekarskich funkcjonariuszy i żołnierzy.

 

14 lutego Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 543, druki sejmowe nr 1497, 1975 i 1975-A).

Po burzliwej dyskusji komisja senacka odrzuciła rozpatrywany projekt ustawy, co jest wydarzeniem bez precedensu, biorąc pod uwagę dotychczasowy przebieg prac legislacyjnych nad projektem ustawy ws. zwolnień lekarskich funkcjonariuszy i żołnierzy. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji jest w Senacie odpowiednikiem sejmowej komisji spraw wewnętrznych, tzn. podstawową merytorycznie komisją zajmującą się przedmiotowym projektem.

W obradach komisji senackiej uczestniczyła m.in. Dorota Cyma – Końska – Wiceprzewodnicząca ZG NSZZ Policjantów.

19 lutego projekt ustawy będzie rozpatrywany na plenarnym posiedzeniu Senatu, w obecności przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Równocześnie na zewnątrz Parlamentu odbywać się będzie pikieta zorganizowana przez FZZSM.

 

TK

 

SPRAWOZDANIE

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI z dnia 14.02.2014 roku

 

o uchwalonej przez Sejm w dniu 24 stycznia 2014 r. ustawie o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw

 

Marszałek Senatu dnia 28 stycznia 2014 r. skierował ustawę do komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2014 r.

– komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

 

Przewodniczący Komisji

Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

(-) Michał Seweryński

 

Poniżej uchwała Senatu o odrzucenie projektu ustawy dot. zwolnień lekarskich funkcjonariuszy i żołnierzy.

 

U C H WA Ł A

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J

z dnia 14.02.2014

 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2014 r. ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw, odrzuca tę ustawę.

źródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT