Komitety Wyborcze o bezpieczeństwie!

Przedstawiamy do indywidualnej oceny elementy programów wyborczych partii i ugrupowań politycznych ubiegających się o miejsca w parlamencie w najbliższych wyborach.

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Przedstawiamy Wam do indywidualnej oceny elementy programów wyborczych partii i ugrupowań politycznych ubiegających się o miejsca w parlamencie w najbliższych wyborach.

Zadaniem powołanej w tej sprawie komisji, było odnajdywanie w opublikowanych programach wyborczych i wypowiedziach liderów zapisów i wypowiedzi dotyczących pomysłów na poprawę bezpieczeństwa wewnętrznego kraju, oraz sytuacji materialnej policjantek i policjantów.

Jako formacja Policji pozostajemy oczywiście apolityczni, jednak nikt nie może nam zabronić posiadania poglądów i przedstawienia informacji na temat programów komitetów wyborczych.

 

Życzymy przyjemnej lektury i trafnych wyborów!

 

Kolejność przedstawionych informacji jest nieprzypadkowa a została oparta na kolejności list wyborczych

I. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Proponuje:

1. Połączenie resortu spraw wewnętrznych z resortem administracji – usprawni pracę wojewodów.

2. Opracowanie i skierowanie do Sejmu ustawy o modernizacji służb mundurowych ze szczególnym uwzględnienie podwyżki płac dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

3. Reaktywowanie zamkniętych Posterunków Policji w gminach.

4. Wprowadzenie realnych zmian do „ustawy o L-4”, służących znormalizowaniu patologicznych rozwiązań w niej zawartych i zmierzających do usprawnienia działania systemu, celem uniknięcia krzywdzących funkcjonariuszy zapisów.

 

II. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Proponuje:

1. Wzmocnienie roli policjanta, dzielnicowego w kontekście jego zadań, oraz miejsca w strukturze Policji, a także oczekiwań społecznych wyrażanych wobec „policjanta pierwszego kontaktu”. Gwarantowanie, że 75 procent czasu dzielnicowy będzie spędzał w terenie, budując zaufanie społeczne.

2. Przeciwdziałanie przestępstwom w cyberprzestrzeni, poprzez przygotowanie merytoryczne funkcjonariuszy, wyposażenie ich w sprzęt , oraz rozbudowę specjalnych komórek.

3. Wzmocnienie systemu antyterrorystycznego poprzez: zwiększenie wydatków na sprzęt antyterrorystyczny, uregulowanie kwestii dronów, oraz wzmocnienie współpracy międzynarodowej.

4. Kontynuowanie programu „standaryzacji komend”.

5. Kolejne priorytety w programie wyborczym PO to: walka z dopalaczami i przestępczością narkotykową, bezpieczne drogi, przeciwdziałanie przestępczości gospodarczej.

 

III. Komitet Wyborczy Partia Razem

Nie odnaleziono informacji dotyczących bezpieczeństwa publicznego i Policji

 

IV. Komitet Wyborczy KORWiN

Nie odnaleziono informacji dotyczących bezpieczeństwa publicznego i Policji.

 

V. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Nie odnaleziono informacji dotyczących bezpieczeństwa publicznego i Policji.

 

VI. Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

Proponuje:

 

1. Komisariat Policji w każdej gminie, jako element podniesienia bezpieczeństwa i działania prewencyjnego.

2. Coroczną waloryzację wynagrodzeń w Policji i wszystkich służb, co najmniej o wskaźnik inflacji.

3. Wprowadzenie stałego dodatku w weekendy i święta, oraz odpłatności za udział w zabezpieczeniu imprez o podwyższonym ryzyku.

4. Utworzenie jednego urzędu realizującego zakupy i zaopatrzenie na potrzeby wszystkich służb mundurowych, co powinno przyczynić się do powstania oszczędności.

 

VII. Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz15”

Proponuje:

 

1. Zmianę struktury Policji, poprzez decentralizację – podstawowy poziom działania policji to powiat. Komendy wojewódzkie to element zarządzania kryzysowego i koordynacja prac powiatów. Kierowanie oddziałam zwartymi prewencji i AT. Komenda Główna o charakterze sztabowo-logistycznym i planistycznym. Zarządzanie kryzysowe i struktura Centralnego Biura Śledczego.

2. Konsolidację służ policyjnych i parapolicyjnych w jedną Policję Państwową, tj. SOK, Straży Leśnej, Rybackiej, Miejskiej, itp.

3. Wprowadzenie wyboru Komendantów Powiatowych przez obywateli w głosowaniu.

 

VIII. Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

Proponuje:

1. Stopniowe ujednolicanie systemu emerytalnego przez obejmowanie nim nowych osób wchodzących na rynek pracy w tym górnicy, rolnicy i inne do tej pory uprzywilejowane grupy społeczne.

2. Brak innych informacji dotyczących poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego i służb mundurowych.

źródło: ZG

Zarządy WIS NSZZP

Zarząd Wojewódzki NSZZP w Opolu

ul. Korfantego 2
45-077 Opole

Artur Kuś
przewodniczący
tel. 505 059 498

> INFORMACJE
> RZECZNIK ZW
> ZWIĄZKI
> FPPiS

> STRUKTURA ZW
> PRZYSTĄPIENIE DO
> STATUT NSZZP
> GALERIA

> POLITYKA COOKIES
> PLIKI DO POBRANIA
> FORUM POLICYJNE
> KONTAKT